Filter op

De Dijk-Oost

Buitenschoolse opvang

Samen met OBS De Dijk vormen wij samen een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum
is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden
peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij deze locatie bieden wij bij
OBS De Dijk Oost peuteropvang (2-4 jaar) aan en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang heeft twee eigen groepsruimtes in OBS de Dijk Oost. De kleurrijke stamgroepen zijn uitdagend ingedeeld en sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groepen worden afhankelijk van de groepsgrootte begeleid door maximaal vier pedagogisch medewerkers.
Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton of drama. Daarnaast zullen wij dagelijks gebruik maken van het schoolplein van school.

Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerker kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind vanaf 8 jaar zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de pedagogisch medewerker afgesloten op het moment dat uw kind hieraan toe is.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties maken wij verschillende leuke uitstapjes. Dit kan variëren van een bezoek aan het dierenpark Artis, een middagje bowlen of hutten bouwen in het bos. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is waarin geborgenheid en plezier centraal staan.

Vervoer

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers uit de klas opgehaald en gaan gezamenlijk naar de groepsruimte toe.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

BSO De Dijk-Oost
Hogendijk 81
1506 AE Zaandam

Telefoon: 06 50 60 84 66
LRK nr.: 803609346

Openingstijden

Voorschoolse opvang:
Maandag t/m vrijdag*
Geopend van 07.00-starttijd school

*Bij voldoende aanmeldingen

Naschoolse opvang:
Maandag t/m vrijdag
Geopend van eindtijd school-18.30 uur

Vakantieopvang/studiedagen:
Maandag t/m vrijdag
Geopend van 07.00/08.00-18.30 uur

IKC School

OBS De Dijk

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies