Filter op

De Gouw

Buitenschoolse opvang

Bij peuteropvang de Gouw vormen wij samen met OBS de Gouw een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij de Gouw bieden wij peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan. BSO de Gouw heeft een mooie groepsruimte in de OBS de Gouw. Deze mooie stamgroep is uitdagend ingedeeld en sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groep wordt afhankelijk van de groepsgrootte begeleid door maximaal twee pedagogisch medewerkers. Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton of drama. Het schoolplein van De Gouw zal dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten. De locatie bevindt zich op loopafstand van het Darwinpark, waar we optimaal gebruik van zullen maken.

Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerker kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind vanaf 8 jaar zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de pedagogisch medewerker afgesloten op het moment dat uw kind hieraan toe is.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties maken wij verschillende leuke uitstapjes. Dit kan variëren van een bezoek aan het dierenpark Artis, een middagje bowlen of hutten bouwen in het bos. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is waarin geborgenheid en plezier centraal staan.

Vervoer

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers uit de klas opgehaald en gaan gezamenlijk naar de groepsruimte toe.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

BSO De Gouw
Noorderven 6
1504 AL Zaandam

Telefoon: 06 46 84 84 43
LRK nr.: 241882412

Openingstijden

Voorschoolse opvang:
Dinsdag en donderdag
Geopend van 07.00-08.30 uur

Naschoolse opvang:
Maandag t/m vrijdag
Geopend van eindtijd school-18.30 uur

Vakantieopvang/studiedagen:
Maandag t/m vrijdag*
Geopend van 07.00/08.00-18.30 uur
wordt samengevoegd met BSO de Voorzaan Haven

IKC School

OBS de Gouw

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies