Filter op

De Kroosduiker

Buitenschoolse opvang

Bij BSO de Kroosduiker vormen wij samen met OBS de Kroosduiker een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij deze locatie bieden wij buitenschoolse opvang aan voor kinderen van 0-13 jaar.  In OBS de Kroosduiker bieden wij naast buitenschoolse opvang ook peuteropvang aan (2-4 jaar) . Daarnaast bieden wij aan de Kerkstraat 2 kinderdagverblijf aan (0- 4 jaar) en na schooltijd vangen wij de kinderen op bij buitenschoolse opvang  de Kroosduiker (4-13 jaar).

Buitenschoolse opvang

De Kroosduiker heeft een eigen groepsruimte in de centrale hal van de basisschool. De ze ruimte is uitdagend ingedeeld en sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groep wordt afhankelijk van de groepsgrootte begeleid door maximaal twee pedagogisch medewerkers.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton of drama. Daarnaast zullen er dansactiviteiten worden aangeboden in het speellokaal en gebruiken we de kinderboerderij en speeltuinen in de omgeving om kleine uitstapjes te maken.

Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerker kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind vanaf 8 jaar zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de pedagogisch medewerker afgesloten op het moment dat uw kind hieraan toe is.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties maken wij verschillende leuke uitstapjes. Dit kan variëren van een bezoek aan het dierenpark Artis, een middagje bowlen of hutten bouwen in het bos. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is waarin geborgenheid en plezier centraal staan.

Vervoer

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers uit de klas opgehaald en gaan gezamenlijk naar de groepsruimte toe.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

Torenstraat 5
1551 BK Westzaan

Telefoon: 06 46 84 84 41
LRK nr.: 143841075

Openingstijden

Voorschoolse opvang:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 7.00 – 08.30 uur

Naschoolse opvang:
Maandag, dinsdag, donderdag vrijdag eindtijdschool – 18.30 uur

Vakantieopvang:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 7.00/8.00 – 18.30 uur.

Scholen

OBS De Kroosduiker

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies