Filter op

De Zoeker

Buitenschoolse opvang

Op deze locatie wordt er bij de groepsindeling rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. Bij Babino heeft elk kind zijn/haar eigen stamgroep. De stamgroepen zijn kleurrijk ingedeeld en sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groepen bestaan uit maximaal 20 kinderen per groep, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de Naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton of drama. Daarnaast zullen er dansactiviteiten worden aangeboden in het speellokaal en gebruiken we de kinderboerderij en speeltuinen in de omgeving om kleine uitstapjes te maken. 

Babino creëert een doorgaande leerlijn met de dagopvang van Babino, zodat kinderen goed voorbereid naar school en de buitenschoolse opvang gaan. Daarnaast sluiten wij aan de visie van persoonsgerichte benadering , waarbij kinderen met plezier naar de buitenschoolse opvang gaan.

Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.

Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.

Vervoer

De kinderen worden door pedagogisch medewerkers lopend uit school opgehaald. Kinderen dragen tijdens het lopen een fluorescerend hesje. Tijdens het ophalen van de kinderen staat veiligheid absoluut voorop!

Bredeschoolactiviteiten

In samenwerking met De Zoeker organiseert Babino bredeschoolactiviteiten. Kijkt u hier voor het activiteitenaanbod.

Scholen

Wij halen kinderen op van onderstaande scholen:
– OBS De Zoeker 
– ABS De Werf
– EBS Het Schatrijk

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

BSO De Zoeker
Fortuinweg 12
1544 VX Zaandijk

Telefoon: 06 46 84 84 39
LRK nr.: 233439857

Openingstijden

Voorschoolse opvang

Ma t/m vrij 07.00 uur-aanvang scholen

Naschoolse opvang

Ma t/m vrij Eindtijd scholen-18.30 uur

Vakantiedagen/studiedagen

Ma t/m vrij 07.00-08.00 uur
Ma t/m vrij 08.00-18.30 uur

Scholen

OBS De Zoeker

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies