Filter op

Hannie Schaft

Buitenschoolse opvang

Samen met OBS Hannie Schaft en OBS In ‘t Veld vormen wij samen een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij deze locatie bieden wij bij zowel OBS Hannie Schaft als bij OBS In ’t veld peuteropvang (2-4 jaar) aan. Daarnaast worden de kinderen na schooltijd opgevangen bij de buitenschoolse opvang (4-13 jaar) die gevestigd is in OBS Hannie Schaft.

BSO Hannie Schaft heeft 4 stamgroepen in de OBS Hannie Schaft. Deze mooie stamgroepen zijn uitdagend ingedeeld en sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er zijn drie groepen die afhankelijk van de groepsgrootte begeleidt worden door maximaal 6 pedagogisch medewerkers. De ruimtes zijn aantrekkelijk en huiselijk ingericht.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton of drama. Daarnaast zullen er dansactiviteiten worden aangeboden in het speellokaal en gebruiken we de kinderboerderij en speeltuinen in de omgeving om kleine uitstapjes te maken.

Vrijheidscontract

In nauw overleg met de pedagogisch medewerker kan er een vrijheidscontract worden afgesloten op het moment dat het kind hieraan toe is. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties maken wij verschillende leuke uitstapjes. Dit kan variëren van een bezoek aan het dierenpark Artis, een middagje bowlen of hutten bouwen in het bos. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.

Vervoer

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers uit de klas opgehaald en gaan gezamenlijk naar de groepsruimte toe.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

BSO Hannie Schaft
Boerenpad 22
1506 HK Zaandam

Telefoon: 06 46 91 68 86
LRK nr.: 118271763

Openingstijden

Voorschoolse opvang

Ma t/m vrij 07.00 uur-aanvang scholen

Naschoolse opvang

Ma t/m vrij Eindtijd scholen-18.30 uur

Vakantiedagen/studiedagen

Ma t/m vrij 07.00-08.30 uur
Ma t/m vrij 08.00-18.30 uur

IKC School

OBS Hannie Schaft

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies