Filter op

Herman Gorter

Buitenschoolse opvang

Bij de Herman Gorter vormen wij samen met OBS Herman Gorter een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij deze locatie bieden wij peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan.

Buitenschoolse opvang

BSO Herman Gorter heeft twee mooie groepsruimtes in de dependance van school, daarnaast beschikken we over nog een groepsruimte in het hoofdgebouw. Deze mooie stamgroepen zijn uitdagend ingedeeld en sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groepen worden afhankelijk van de groepsgrootte begeleid door maximaal zes pedagogisch medewerkers. Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton of drama. Het schoolplein van Herman Gorter zal dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten.

Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerker kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind vanaf 8 jaar zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de pedagogisch medewerker afgesloten op het moment dat uw kind hieraan toe is.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties maken wij verschillende leuke uitstapjes. Dit kan variëren van een bezoek aan het dierenpark Artis, een middagje bowlen of hutten bouwen in het bos. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is waarin geborgenheid en plezier centraal staan.

Vervoer

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers uit de klas opgehaald en gaan gezamenlijk naar de groepsruimte toe.

PEDAGOGISCHE UITWERKING HOOFDGEBOUW
PEDAGOGISCHE UITWERKING ONDERBOUW
INSPECTIERAPPORT HOOFDGEBOUW
INSPECTIERAPPORT ONDERBOUW
Tarieven

Adresgegevens

BSO Herman Gorter dependance

Burgemeester Smitstraat 2A

1501 RP Zaandam

Telefoon: 06 33 72 69 11

LRK nr.: 322088938

BSO Herman Gorter Hoofdgebouw

D. Doniastraat 18

1501 TX Zaandam

Telefoon: 06 82 04 49 92

LRK nr.: 995750737

Openingstijden

Voorschoolse opvang:

Maandag t/m vrijdag

Geopend van 07.00-aanvang school

Naschoolse opvang:

Maandag t/m vrijdag

Geopend van eindtijd school-18.30 uur

Vakantieopvang/studiedagen:

Maandag t/m vrijdag

Geopend van 07.00/08.00-18.30 uur

IKC School

OBS Herman Gorter

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies