Filter op

De Caleidoscoop

Buitenschoolse opvang

Bij Kinderopvang Babino vormen wij samen met basisschool de Caleidoscoop een integraal
kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie,
één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één
doorgaande lijn gevolgd. In Hoofddorp bieden wij kinderdagverblijf (0- 4 jaar) en buitenschoolse opvang
(4-13 jaar) aan.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang vindt plaats in een eigen huiselijke groepsruimte in het schoolgebouw van de
Caleidoscoop. De groepen worden afhankelijk van de groepsgrootte begeleid door maximaal twee
pedagogisch medewerkers. Deze aantrekkelijk ingerichte ruimte is ingericht voor kinderen van 4 tot 13
jaar.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we
gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een overdracht
zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals
bijvoorbeeld koken, badminton of drama. Daarnaast zullen er dansactiviteiten worden aangeboden in het
speellokaal en gebruiken we de kinderboerderij en speeltuinen in de omgeving om kleine uitstapjes te
maken.

Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerker kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de
hand van dit contract mag het kind vanaf 8 jaar zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals
bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract
wordt in nauw overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de pedagogisch medewerker afgesloten op het
moment dat uw kind hieraan toe is.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties maken wij verschillende leuke uitstapjes. Dit kan variëren van een bezoek
aan het dierenpark Artis, een middagje bowlen of hutten bouwen in het bos. We willen benadrukken dat
vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is waarin geborgenheid en plezier centraal staan.

Vervoer

De kinderen worden door pedagogisch medewerkers uit school opgehaald. Tijdens het ophalen van de
kinderen staat veiligheid absoluut voorop!

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

Babino BSO de Caleidoscoop
Hammarskjöldstraat 232
2131 VN  Hoofddorp

Telefoon: 06 54 72 21 66
LRK nr.: 174411534

Openingstijden

Voorschoolse opvang:
Maandag, dinsdag en donderdag
Geopend van 07.00-08.30 uur

Naschoolse opvang:
Maandag, dinsdag en donderdag
Geopend van eindtijd school-18.30 uur

Vakantieopvang/studiedagen:
Maandag, dinsdag en donderdag

Geopend van 07.00/08.00-18.30 uur

IKC School

De Caleidoscoop

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies