Filter op

IKC de Lente

Buitenschoolse opvang

Bij IKC de Lente vormen wij samen met de school een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij IKC de Lente bieden wij kinderdagverblijf (0- 4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan.

IKC de Lente heeft een eigen stamgroep in de basisschool. De kleurrijke stamgroep is uitdagend ingedeeld en sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen per groep, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton of drama.

Vrijheidscontract

In nauw overleg met de pedagogisch medewerker kan er een vrijheidscontract worden afgesloten op het moment dat uw kind hieraan toe is. Aan de hand van dit contract mag uw zoon/dochter zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan.

Vakantieopvang

Tijdens de schoolvakanties maken wij verschillende leuke uitstapjes. Dit kan variëren van een bezoek aan het dierenpark Artis, een middagje bowlen of hutten bouwen in het bos. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.

Vervoer

De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers uit de klas opgehaald en gaan gezamenlijk naar de groepsruimte toe.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

Babino Kinderopvang IKC de Lente
Langerak 42
2157 PG  Abbenes

Telefoon: 06 19 88 20 25
LRK nr.: 500489993

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
geopend van 07.00- aanvang school
eindtijd school – 18.30 uur

IKC School

www.ikcdelente.nl

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies