Naschoolse opvang

Babino creëert uitdagende speelruimtes gericht op de verschillende leeftijden van de kinderen. Samen met leeftijdsgenootjes kunnen kinderen dagelijks deelnemen aan verschillende activiteiten gericht op sport, muziek en creativiteit. De oudste kinderen zullen gestimuleerd worden tot zelfstandigheid.

Pakketkeuze

U kunt de keuze maken uit 6 verschillende pakketten:
Pakket 1: Voorschoolse opvang, naschoolse opvang, vakantie-opvang/studiedagen
Pakket 2: Naschoolse opvang, vakantie-opvang/studiedagen
Pakket 3: Voorschoolse opvang
Pakket 4: Naschoolse opvang
Pakket 5: Vakantie-opvang
Pakket 6: Studiedagen

Het tarief dat u betaalt is afhankelijk van de pakketkeuze. Per pakket betaalt u een vast maandbedrag.

Aangezien de studiedagen van de scholen niet voor een heel kalenderjaar bij ons bekend zijn, worden de studiedagen per keer gefactureerd. U kunt voor iedere studiedag apart aangeven of u wel of geen opvang wilt afnemen. Het tarief dat u betaalt is hetzelfde tarief als van het pakket dat u die dag afneemt. U ontvangt dan achteraf een factuur.

Dagritme

In een huiselijke sfeer zullen de kinderen die uit school zijn opgehaald gezamenlijk limonade drinken en fruit eten. De kinderen kunnen daarna meedoen aan een activiteit of work-shop, maar mogen uiteraard ook kiezen voor vrij spel.

Groepen

Babino werkt met verschillende stamgroepen, deze kunnen zowel horizontaal als verticaal zijn. Dit is afhankelijk van de locatie en het aantal groepen. Bij meerdere stamgroepen worden de kinderen ingedeeld naar leeftijd. Wanneer er één verticale stamgroep is, zal de ruimte zijn ingericht in verschillende speelhoeken, gericht op de verschillende leeftijden van de kinderen.

Activiteiten/work-shops

Wij werken met themablokken van 4 weken, waarbij iedere afzonderlijke dag van de week een eigen thema heeft. Dit houdt in dat er op bijvoorbeeld op de maandag 4 weken achter elkaar een work-shop koken wordt aangeboden en op dinsdag 4 weken achter elkaar gekorfbalt wordt. De thema's worden een maand van te voren door de pedagogisch medewerkers gepland. Kinderen mogen uiteraard meedenken en hun voorkeur voor activiteiten aangeven.

Vervoer

De kinderen worden door pedagogisch medewerkers of één van de chauffeurs van Babino uit school gehaald. De kinderen worden lopend, fietsend, met de bakfiets, auto of Stint opgehaald. Dit is afhankelijk van de afstand en de openingstijden van de scholen. Tijdens het vervoer staat veiligheid absoluut voorop!

Ruilen/extra dagen

Een dag ruilen is binnen dezelfde week mogelijk, mits de groepsgrootte dit toelaat. Voor het ruilen van dagen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Tevens is er de mogelijkheid om extra dagen af te nemen buiten uw vaste dagen om, mits de groepsgrootte dit toelaat. U ontvangt dan achteraf een factuur.

Medewerkers

Wij werken met MBO- en HBO-gediplomeerde pedagogisch medewerker die jaarlijks worden bijgeschoold. Daarnaast is iedere pedagogisch medewerker in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.). Er staan vaste medewerkers op de groepen. Het kan voorkomen dat een medewerker ziek of vrij is, in dat geval worden personeelsleden die het meest bekend zijn op de groep als eerste opgeroepen.