Vakantie-opvang

In de vakanties zullen de dagen altijd opgestart en afgesloten worden op de eigen stamgroep met de vaste pedagogisch medewerk(st)er. Op deze manier wordt er stabiliteit gecreëerd voor de kinderen. Er zal 's middags samen met de kinderen geluncht worden. De lunch is inclusief. Tussendoor zal er limonade worden gedronken en fruit worden gegeten.

Activiteiten en uitstapjes

Tijdens schoolvakanties organiseren wij diverse activiteiten en maken wij verschillende leuke uitstapjes, zoals het zelf bouwen van een restaurant, een spannende speurtocht in de omgeving, een middagje bowlen of hutten bouwen in het bos. Wij willen benadrukken dat vakantie-opvang ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan!

Ruilen/extra dagen

Een dag ruilen is binnen dezelfde week mogelijk, mits de groepsgrootte dit toelaat. Voor het ruilen van dagen worden geen extra kosten in rekening gebracht. Tevens is er de mogelijkheid om extra dagen af te nemen buiten uw vaste dagen om, mits de groepsgrootte dit toelaat. U ontvangt dan achteraf een factuur.

Medewerkers

Wij werken met MBO- en HBO-gediplomeerde pedagogisch medewerker die jaarlijks worden bijgeschoold.
Daarnaast is iedere pedagogisch medewerker in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.).
Er staan vaste medewerkers op de groepen. Het kan voorkomen dat een medewerker ziek of vrij is, in dat geval
worden personeelsleden die het meest bekend zijn op de groep als eerste opgeroepen.