Voorschoolse opvang

Wij bieden voorschoolse opvang aan op maandag tot en met vrijdag vanaf 07.00 uur, mits er voldoende aanmeldingen zijn.

De voorschoolse opvang is inclusief ontbijt. Er zal gezamenlijk met de kinderen in huiselijke sfeer worden ontbeten, zodat de dag rustig opgestart kan worden.

De pedagogisch medewerker brengt de kinderen zelf naar school, waarbij een warme overdracht met de leerkracht zal plaatsvinden.

Ruilen/extra dagen

Een dag ruilen is binnen dezelfde week mogelijk, mits de groepsgrootte dit toelaat. Voor het ruilen van dagen worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Tevens is er de mogelijkheid om extra dagen af te nemen buiten uw vaste dagen om, mits de groepsgrootte dit toelaat. U ontvangt dan achteraf een factuur.

Voor meer informatie over het aanbod van voorschoolse opvang voor uw school neemt u contact op via: 075 202 03 89.

Medewerkers

Wij werken met MBO- en HBO-gediplomeerde pedagogisch medewerker die jaarlijks worden bijgeschoold. Daarnaast is iedere pedagogisch medewerker in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.). Er staan vaste medewerkers op de groepen. Het kan voorkomen dat een medewerker ziek of vrij is, in dat geval worden personeelsleden die het meest bekend zijn op de groep als eerste opgeroepen.