Filter op

Assendelft

Kinderdagverblijf

Samen met OBS Ayundo heeft Babino een samenwerkingsverband. Op diverse plaatsen in Assendelft bieden wij kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Op deze locatie bieden wij Kinderdagverblijf aan voor kinderen van 0-4 jaar. Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf/peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes goed worden voorbereid op het basisonderwijs. Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Kinderdagverblijf

Deze mooie locatie is gevestigd in Assendelft-Noord, nabij Saendelft. De locatie beschikt over een eigen natuurspeeltuin waar indien het weer dit toelaat dagelijks gebruik van gemaakt wordt. Babino besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van baby’s. Kijken, luisteren, voelen en ontdekken zijn bijvoorbeeld belangrijke aandachtsgebieden in de vroege ontwikkeling. Daarnaast zijn we actief met verschillende activiteiten om zowel de grove als de fijne motoriek te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de veiligheid van deze kinderen met een jonge leeftijd te waarborgen. Kinderen komen jong al in aanraking met verschillende ontwikkelingsgebieden. De taalvaardigheid van de kinderen wordt bijvoorbeeld extra geprikkeld. Ze horen verhaaltjes, zingen liedjes en doen taalspelletjes wat aansluit om hun eigen niveau. Kleinschaligheid staat centraal waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema’s en is de ouderbetrokkenheid groot. 

Stamgroep

De dagopvang bestaat uit drie stamgroepen. Een babygroep met kinderen van 0-1,5 jaar een dreumesgroep voor kinderen van 1,5-2,5 jaar en een peutergroep met kinderen van 2,5-4 jaar. De groepen worden per groep per dag door maximaal twee pedagogisch medewerkers begeleid.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

KDV Assendelft
Dorpsstraat 995b
1566 JD Assendelft

Telefoon: 06 54 96 23 69
LRK nr.: 970075054

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
geopend van 07.00-18.30 uur

IKC School

Ayundo

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies