Filter op

De Jagersplas

Kinderdagverblijf

Bij Kinderopvang Jagersplas vormen wij samen met OBS de Jagersplas een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij de Jagersplas bieden wij kinderdagverblijf (0- 4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan.

Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf/peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes goed worden voorbereid op het basisonderwijs.

Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Kinderdagverblijf

Deze kleurrijke locatie is gelegen in de linkervleugel van OBS De Jagersplas.

Babino biedt hier naast kinderdagverblijf ook peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. We maken gebruik van het aaneengesloten peuterplein en er is de beschikking over een eigen buitenruimte gelegen op de patio van de school. Deze afgesloten buitenruimte biedt extra veiligheid en is ingericht voor kinderen van 0-4 jaar.

Babino besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van baby’s. Kijken, luisteren, voelen en ontdekken zijn bijvoorbeeld belangrijke aandachtsgebieden in de vroege ontwikkeling. Daarnaast zijn we actief met verschillende activiteiten om zowel de grove als de fijne motoriek te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de veiligheid van deze kinderen met een jonge leeftijd te waarborgen.

Kinderen komen jong al in aanraking met verschillende  ontwikkelingsgebieden. De taalvaardigheid van de kinderen wordt bijvoorbeeld extra geprikkeld. Ze horen verhaaltjes, taalspelletjes en liedjes wat aangeboden wordt op hun niveau .

Kleinschaligheid staat centraal, waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema’s en  is de ouderbetrokkenheid groot. 

Stamgroep

De dagopvang bestaat uit twee horizontale stamgroepen. Een babygroep voor kinderen van 0-2 jaar en een peutergroep voor kinderen van 1,5-4 jaar. 

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

KDV De Jagersplas
Brasemermeer 23b
1509 GE Zaandam

Telefoon: 06 55 39 13 35
LRK nr.: 134315649

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag 07.00-18.30 uur

IKC School

OBS De Jagersplas

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies