Filter op

Babino KDV de Caleidoscoop

Kinderdagverblijf

Bij Kinderopvang Babino vormen wij samen met basisschool de Caleidoscoop een integraal
kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie,
één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één
doorgaande lijn gevolgd. In Hoofddorp bieden wij kinderdagverblijf (0- 4 jaar) en buitenschoolse opvang
(4-13 jaar) aan.

Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan
daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf/peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch
medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de
kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes
goed worden voorbereid op het basisonderwijs.
Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen
leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Kinderdagverblijf

Deze kleurrijke locatie is gelegen in de Caleidoscoop met een eigen ingang bij groep 1 en 2. Babino
biedt hier naast kinderdagverblijf ook buitenschoolse opvang aan. Aansluitend aan de groepsruimte
hebben wij een eigen speelruimte waar wij vaak gebruik van maken.
Babino besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van baby’s. Kijken, luisteren, voelen en ontdekken
zijn bijvoorbeeld belangrijke aandachtsgebieden in de vroege ontwikkeling. Daarnaast zijn we actief met
verschillende activiteiten om zowel de grove als de fijne motoriek te ontwikkelen. We vinden het
belangrijk om de veiligheid van deze kinderen met een jonge leeftijd te waarborgen.
Kinderen komen jong al in aanraking met verschillende ontwikkelingsgebieden. De taalvaardigheid van
de kinderen wordt bijvoorbeeld extra geprikkeld. Ze horen verhaaltjes, zingen liedjes en doen
taalspelletjes wat aansluit om hun eigen niveau.
Kleinschaligheid staat centraal waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch
medewerkers. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema’s en is de
ouderbetrokkenheid groot.

Stamgroep

De dagopvang bestaat uit één verticale stamgroep voor kinderen van 0-4 jaar, die begeleid wordt door maximaal 3 pedagogisch medewerkers.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

Babino KDV de Caleidoscoop
Hammarskjöldstraat 232
2131 VN  Hoofddorp

Telefoon: 06 54 72 21 66
LRK nr.: 161738060

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
geopend van 07.00-18.30 uur

IKC School

De Caleidoscoop

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies