Filter op

IKC de Lente

Kinderdagverblijf

Bij IKC de Lente vormen wij samen met de school een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij IKC de Lente bieden wij kinderdagverblijf (0- 4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan.

Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf/peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes goed worden voorbereid op het basisonderwijs.

Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Kinderdagverblijf

Deze kleurrijke locatie is gelegen in een eigen groepsruimte binnen de school. Babino biedt hier naast kinderdagverblijf ook peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. We maken gezamenlijk gebruik van de speelplaats met school en er is beschikking over de patio van de school. Deze patio biedt allerlei mogelijkheden voor leuke activiteiten, zo zijn er moestuintjes en picknicktafels aanwezig.

Babino besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van baby’s. Kijken, luisteren, voelen en ontdekken zijn bijvoorbeeld belangrijke aandachtsgebieden in de vroege ontwikkeling. Daarnaast zijn we actief met verschillende activiteiten om zowel de grove als de fijne motoriek te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de veiligheid van deze kinderen met een jonge leeftijd te waarborgen.

Kinderen komen jong al in aanraking met verschillende  ontwikkelingsgebieden. De taalvaardigheid van de kinderen wordt bijvoorbeeld extra geprikkeld. Ze horen verhaaltjes, zingen liedjes en doen taalspelletjes wat aansluit om hun eigen niveau.

Kleinschaligheid staat centraal waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema’s en is de ouderbetrokkenheid groot. 

Stamgroep

De dagopvang en peuteropvang bestaan uit één verticale stamgroep voor kinderen van 0-4 jaar, die begeleid wordt door maximaal 3 pedagogisch medewerkers.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

Babino Kinderopvang IKC de Lente
Langerak 42
2157 PG  Abbenes

Telefoon: 06 19 88 20 25
LRK nr.: 228989899

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
geopend van 07.00-18.30 uur

IKC School

www.ikcdelente.nl

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies