Filter op

Ippel Stippel

Kinderdagverblijf

Bij Kinderopvang Ippel Stippel vormen wij samen met basisschool de Regenboog en basisschool de Dorpsakker een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij deze locatie bieden wij kinderdagverblijf (0- 4 jaar)en peuteropvang (2-4 jaar) aan.

Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf/peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes goed worden voorbereid op het basisonderwijs. Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Kinderdagverblijf

Deze mooie locatie is samen met de peuteropvang gevestigd in Assendelft-Zuid. Aansluitend aan de groepsruimte bevindt zich een grote uitdagende buitenruimte waar we dagelijks gebruik van zullen maken. Babino besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van baby’s. Kijken, luisteren, voelen en ontdekken zijn bijvoorbeeld belangrijke aandachtsgebieden in de vroege ontwikkeling. Daarnaast zijn we actief met verschillende activiteiten om zowel de grove als de fijne motoriek te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de veiligheid van deze kinderen met een jonge leeftijd te waarborgen. Kinderen komen jong al in aanraking met verschillende ontwikkelingsgebieden. De taalvaardigheid van de kinderen wordt bijvoorbeeld extra geprikkeld. Ze horen verhaaltjes, zingen liedjes en doen taalspelletjes wat aansluit om hun eigen niveau. Kleinschaligheid staat centraal waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema’s en is de ouderbetrokkenheid groot.

Stamgroep

De dagopvang bestaat uit één verticale stamgroep voor kinderen van 0-4 jaar, die begeleid wordt door maximaal 2 pedagogisch medewerkers.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

KDV Ippel Stippel
Dorpsstraat 466a
1566 BV Assendelft

Telefoon: 075 687 43 73
LRK nr.: 214644595

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
geopend van 07.00-18.30 uur

IKC School

Basisschool de Regenboog

OBS de Dorpsakker

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies