Filter op

Westzaan

Kinderdagverblijf

Bij KDV Westzaan vormen wij samen met OBS de Kroosduiker een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij KDV Westzaan bieden wij kinderdagverblijf (0- 4 jaar) aan. In een eigen gebouw in OBS de Kroosduiker bieden wij zowel Peuteropvang (2-4 jaar) als buitenschoolse opvang aan. (4-13 jaar).

Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf/peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes goed worden voorbereid op het basisonderwijs.

Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Kinderdagverblijf

Deze mooie locatie is gevestigd aan de Kerkstraat 2 te Westzaan.  De locatie beschikt over een eigen buitenruimte waar wij dagelijks gebruik van maken indien het weer dit toelaat. Babino besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van baby’s. Kijken, luisteren, voelen en ontdekken zijn bijvoorbeeld belangrijke aandachtsgebieden in de vroege ontwikkeling. Daarnaast zijn we actief met verschillende activiteiten om zowel de grove als de fijne motoriek te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de veiligheid van deze kinderen met een jonge leeftijd te waarborgen. Kinderen komen jong al in aanraking met verschillende  ontwikkelingsgebieden. De taalvaardigheid van de kinderen wordt bijvoorbeeld extra geprikkeld. Ze horen verhaaltjes, zingen liedjes en doen taalspelletjes wat aansluit om hun eigen niveau. Kleinschaligheid staat centraal waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema’s en is de ouderbetrokkenheid groot. 

Stamgroep

De dagopvang bestaat uit twee stamgroepen. Een babygroep met kinderen van 0-2  jaar en een peutergroep voor kinderen van 2-4 jaar. De groepen worden per groep per dag door maximaal twee pedagogisch medewerkers begeleid.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

KDV Westzaan
Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan

Telefoon: 06 30 94 10 12
LRK nr.: 188824340

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
geopend van 07.00-18.30 uur

IKC School

OBS de Kroosduiker

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies