Filter op

Zaandijk

Kinderdagverblijf

Bij KDV Zaandijk vormen wij samen met OBS de Zoeker een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij IKC de Lente bieden wij kinderdagverblijf (0- 4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan.

Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf/peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes goed worden voorbereid op het basisonderwijs.

Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Kinderdagverblijf

Dit gezellige kinderdagverblijf is gelegen in de rechtervleugel van Wijksteunpunt de Boed in Zaandijk en heeft een eigen buitenruimte.

Babino besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van baby’s. Kijken, luisteren, voelen en ontdekken zijn bijvoorbeeld belangrijke aandachtsgebieden in de vroege ontwikkeling. Daarnaast zijn we actief met verschillende activiteiten om zowel de grove als de fijne motoriek te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de veiligheid van deze kinderen met een jonge leeftijd te waarborgen.

Kinderen komen jong al in aanraking met verschillende  ontwikkelingsgebieden. De taalvaardigheid van de kinderen wordt bijvoorbeeld extra geprikkeld. Ze horen verhaaltjes, taalspelletjes en liedjes wat aangeboden wordt op hun niveau .

Kleinschaligheid staat centraal, waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema’s en  is de ouderbetrokkenheid groot. 

Stamgroep

De dagopvang bestaat uit twee stamgroepen. Een babygroep met kinderen van 0-2 jaar en een peutergroep met kinderen van 2-4 jaar. De groepen worden per dag door maximaal drie pedagogisch medewerkers begeleid.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

KDV Zaandijk
Willem Dreeslaan 1
1544 SB Zaandijk

Telefoon: 06 11 95 33 94
LRK nr.: 391338092

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
geopend van 07.00-18.30 uur

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies