Babino kinderdagverblijf

Babino Kinderdagverblijf biedt kwalitatief goede opvang voor kinderen van 0-4 jaar, die door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers worden begeleid. De kenmerken van Babino zijn betrouwbaarheid en opvang in huiselijke sfeer.


Samenwerking basisscholen

Babino werkt samen met de basisscholen uit de regio, zodat er een doorgaande leerlijn voor de kinderen ontstaat. Op deze manier zal uw kind goed voorbereid naar school gaan.


Groepen

Babino werkt met verschillende stamgroepen, deze kunnen zowel horizontaal als verticaal zijn. Dit is afhankelijk van de locatie. De groepsruimtes zijn ruim ingericht in verschillende speelhoeken, gericht op de verschillende leeftijd van de kinderen.


Dagritme

Elke dag heeft een vaste dagindeling, actieve en rustige momenten wisselen elkaar af. De zorg voor kinderen, het eten, drinken, slapen, spelen en verschonen geeft een basisstructuur aan de dag. Baby's hebben uiteraard hun eigen ritme van thuis, hier houden wij rekening mee. Dagelijks zal er gebruik gemaakt worden van de passend ingerichte buitenruimtes van Babino.


Voeding en luiers

Babino voorziet in de luiers, flesvoedingen Nutrilon 1 en 2, drinken, fruit, een tussendoortje en tussen de middag een broodmaaltijd. Andere voeding dient van huis meegebracht te worden. Uiteraard houden de pedagogische medewerksters in overleg met de ouders rekening met individuele behoeften, speciale wensen of eetgewoontes.