Kinderopvangtoeslag ontvangen

Indien u en uw partner beide werkende ouders zijn, of wanneer u een werkende alleenstaande ouder bent,heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen.Via de Belastingdienst dient u de kinderopvangtoeslag aan te vragen.


Om te berekenen hoeveel toeslag u kunt ontvangen, maakt u een proefberekening via toeslagen.nl.Toeslag Kinderdagverblijf

Per 1 januari 2014 is de vergoedingsnorm vanuit de overheid voor het kinderdagverblijf € 6,70.Toeslag Buitenschoolse opvang

Per 1 januari 2014 is de vergoedingsnorm vanuit de overheid voor de buitenschoolse opvang € 6,25.Regels vanuit de overheid:

Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt, bedraagt voor ieder kind niet meer dan 2760 uur per berekeningsjaar.


Het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag voor het kinderdagverblijf is 140% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder.

Voorbeeld: Uw partner werkt 40 uur en u werkt 20 uur per week.
Berekening: 20 uur x 52 weken x 140% = 1456 uur


Het recht op het aantal uren kinderopvangtoeslag voor de Buitenschoolse opvang is 70% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder.

Voorbeeld: Uw partner werkt 40 uur en u werkt 20 uur per week.
Berekening: 20 uur x 52 weken x 70% = 728 uur vergoeding per berekeningsjaar


De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen is beperkt. U kunt alleen nog toeslag aanvragen over de kosten voor kinderopvang in de lopende maand en 1 maand daaraan voorafgaand.


Bij beëindiging van uw arbeidsovereenkomst geldt dat u nog recht heeft op 3 maanden toeslag, vanaf de eerste dag nadat uw arbeidsovereenkomst beëindigd is. Tijdens deze periode krijgt u de mogelijkheid om een nieuwe baan te vinden. Houd u rekening met de opzegtermijn van 2 maanden bij Babino.


Heeft u bij beëindiging van uw arbeidsovereenkomst minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn. U moet de toeslag in ieder geval 31 december stopzetten.