Brandakker

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang van Babino vindt plaats in een eigen huiselijke groepsruimte in het bijgebouw van De Regenboog. Deze gezellige ruimte is ingericht voor kinderen van 4 tot 13. Er is één verticale stamgroep van maximaal 20 kinderen, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de Naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, timmeren of drama. Het buitenterrein van De Rank en De Regenboog zal dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten.

Wij willen benadrukken dat kinderen niet verplicht zijn om aan activiteiten deel te nemen, er mag uiteraard ook gekozen worden voor vrij spel.

Babino creëert een doorgaande leerlijn met de omliggende scholen. Wij sluiten dan ook aan bij de visie dat kinderen gestimuleerd moeten worden in hun zelfstandigheid.


Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding op het plein spelen of zelfstandig vanaf de BSO naar huis gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.


Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.


Bredeschoolactiviteiten

In samenwerking met De Regenboog, De Rank, De Dorpsakker en Ippel Stippel organiseert Babino bredeschoolactiviteiten. Kijkt u hier voor het activiteitenaanbod. 


Scholen

Wij halen kinderen op van onderstaande scholen:
- BS De Regenboog Locatie Brandakkerstraat
- CBS De Rank Locatie Assendelft
- OBS De Dorpsakker Noord

Adresgegevens

BSO Locatie Brandakker
Brandakkerstraat 8
1566 XD Assendelft


Telefoon: 06 46 84 84 45
LRK nr.: 574977922


Openingstijden

Voorschoolse opvang

Ma/di/do/vrij 07.00 uur-aanvang scholen
Woendag* 07.00 uur-aanvang scholen
(*alleen bij voldoende aanmeldingen)


Naschoolse opvang

Ma/di/do Eindtijd scholen-18.30 uur
Woe/vrij Eindtijd scholen-18.30 uur


Vakantiedagen/studiedagen

Locatie Sport BSO
Ma t/m vrij 07.00-08.30 uur
Ma t/m vrij 08.30-18.30 uur

Scholen

Basisschool De Regenboog
CBS De Rank