De Dijk-Oost

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang vindt plaats in de linkervleugel in het schoolgebouw van OBS De Dijk-Oost. De ruimte is kleurrijk en ingericht voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Er is één verticale groep van maximaal 20 kinderen, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers. De locatie heeft de beschikking over uitdagende speelruimtes, een ruime buitenruimte en een speellokaal.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema's. Het schoolplein van De Dijk zal dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten.

Babino creëert een doorgaande leerlijn met de school en sluit aan bij de visie dat een kind een veilige en warme omgeving nodig heeft en met plezier naar de buitenschoolse opvang moet gaan. Daarnaast besteden we ook aandacht aan cultuuraspecten en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.


Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.


Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.


Scholen

Wij halen kinderen op van onderstaande scholen:
- OBS De Dijk-Oost

Adresgegevens

BSO De Dijk-Oost
Hogendijk 81
1506 AE Zaandam

Telefoon: 06 50 60 84 66
LRK nr.: 803609346


Openingstijden

Voorschoolse opvang

Maandag en dinsdag 07.00 uur-aanvang scholen
Woe/do/vrij* 07.00 uur-aanvang scholen
(*alleen bij voldoende aanmeldingen)


Naschoolse opvang

Ma/di/do Eindtijd scholen-18.30 uur


Vakantiedagen/studiedagen

Ma t/m vrij 07.00-08.30 uur
Ma t/m vrij 08.00-18.30 uur

Scholen

OBS De Dijk