De Gouw Noorderven

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang vindt plaats in een eigen huiselijke groepsruimte in het schoolgebouw van De Gouw. Er is één verticale groep van maximaal 20 kinderen, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers. Deze aantrekkelijk ingerichte ruimte is ingericht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de Naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld drama, honkbal of koken. Het schoolplein van De Gouw zal dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten. De locatie bevindt zich op loopafstand van het Darwinpark, waar we optimaal gebruik van zullen maken. 

Babino creëert een doorgaande leerlijn met de omliggende scholen. Wij sluiten dan ook aan bij de visie dat kinderen gestimuleerd moeten worden in hun zelfstandigheid, waarbij ze leren om verantwoordelijkheid te nemen en ook te dragen.


Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.


Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.


Bredeschoolactiviteiten

In samenwerking met De Gouw organiseert Babino bredeschoolactiviteiten. Kijkt u hier voor het activiteitenaanbod.


Scholen

Wij halen kinderen op van onderstaande scholen:
- OBS De Gouw
- De Kernschool


Adresgegevens

BSO De Gouw
Noorderven 6
1504 AL Zaandam

Telefoon: 06 46 84 84 43
LRK nr.: 241882412


Openingstijden

Voorschoolse opvang

Maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 08.30 uur.

Naschoolse opvang

Maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.30 uur.


Vakantiedagen/studiedagen

Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.30 uur.