De Jagersplas

Buitenschoolse opvang

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema's. De schoolpleinen van De Jagersplas en De Vuurvogel zullen dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten. Wij willen benadrukken dat kinderen niet verplicht zijn om aan activiteiten deel te nemen, er mag uiteraard ook gekozen worden voor vrij spel.

Babino creëert een doorgaande leerlijn met de scholen en sluit aan bij de benadering dat er veel waarde wordt gehecht aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.Deze kleurrijke locatie is samen met het kinderdagverblijf en de peuteropvang van Babino gelegen in het schoolgebouw van OBS De Jagersplas. De kleurrijke groepsruimte is ingericht voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De locatie is gelegen vlakbij het prachtige natuurgebied Het Jagersveld. Er zal voor activiteiten gebruikt gemaakt worden van de omgeving, zodat we de kinderen iets kunnen meegeven over de natuur. Er is zijn twee verticale groepen van maximaal 16 en van 20 kinderen, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers. De locatie heeft de beschikking over uitdagende speelruimtes, een ruime buitenruimte en een speellokaal.


Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.


Vakantie opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.

Scholen

- OBS De Jagersplas
- ICBS De Vuurvogel

Adresgegevens

BSO De Jagersplas
Brasemermeer 23b
1509 GE Zaandam

Telefoon: 06 55 39 13 35
LRK nr.: 222349633


Openingstijden

Voorschoolse opvang

Ma/di/do 07.00 uur-aanvang scholen
Woe/vrij* 07.00 uur-aanvang scholen
(*alleen bij voldoende aanmeldingen)


Naschoolse opvang

Ma t/m vrij Eindtijd scholen-18.30 uur


Vakantiedagen/studiedagen

Ma t/m vrij 07.00-08.30 uur
Ma t/m vrij 08.00-18.30 uur

Scholen

OBS De Jagersplas