IKC Abbenes

Buitenschoolse opvang

Samen met CBS de Tonne in Abbenes vormt Babino een Integraal Kind-Centrum (IKC). Wij zijn één team onder één noemer voor de kinderen vanaf 0 tot 13 jaar. Er ontstaat voor de kinderen een doorgaande leerlijn met de school, waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes worden voorbereid op het basisonderwijs.

Babino zal naast buitenschoolse opvang ook kinderdagverblijf gaan aanbieden in een groepsruimte van CBS de Tonne. Doordat de kinderen in een combinatiegroep worden opgevangen zullen zij leren te functioneren met kinderen van verschillende leeftijden, hierdoor zullen ze op sociaal gebied groeien. Jonge kinderen leren van de oudere kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden. De taalvaardigheid van jonge kinderen wordt bijvoorbeeld extra geprikkeld. Ze horen verhaaltjes, taalspelletjes en liedjes boven hun niveau. De kinderen van de BSO zijn de oudste kinderen van de groep, waardoor zij leren om verantwoordelijkheid te nemen. Aansluitend aan de groepsruimte bevindt zich een buitenruimte waar we dagelijks gebruik van zullen maken.

Kleinschaligheid staat centraal, waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Samen met school wordt er actief gewerkt met verschillende thema’s en is de ouderbetrokkenheid groot. Wij sluiten dan ook aan bij de visie dat kinderen zich het beste ontwikkelen in een veilige en rustige omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons op de opvang thuis voelen.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, creatieve workshops en diverse sport- en spelactiviteiten.

Wij willen benadrukken dat kinderen niet verplicht zijn om aan activiteiten deel te nemen, er mag uiteraard ook gekozen worden voor vrij spel.


Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.


Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.

 

 

Adresgegevens

Babino Kinderopvang IKC Abbenes
Langerak 42
2157 PG  Abbenes

Telefoon: 06 19 88 20 25
LRK nr.: 500489993
 

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
07.00 - 18.30 uur