Dynamica

Buitenschoolse opvang

BSO Dynamica biedt de unieke mogelijkheid om op dezelfde wijze als in het regulier onderwijs buitenschoolse opvang af te nemen. Kinderen worden in de school opgevangen tegen  een regulier tarief. Daarom is het mogelijk dat kinderen van omliggende reguliere scholen ook gebruik maken van BSO Dynamica. Broertjes en zusjes krijgen op deze manier de mogelijkheid om toch samen van de buitenschoolse opvang te genieten.

De opvang wordt aangeboden in het speellokaal. Deze ruimte wordt dagelijks omgebouwd tot geschikte BSO ruimte, waarbij huiselijkheid centraal staat. De kinderen gaan eerst gezellig samen fruit/cracker eten en limonade drinken. Daarna zal er een activiteit of workshop worden aangeboden op het gebied van sport en cultuur. Aan het einde van de middag is er de mogelijkheid tot vrij spel en buiten spelen.

Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en ‘indien mogelijk’ uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan. Lunch, tussendoortjes, activiteiten en uitstapjes zijn inclusief.


Werknemers

Wij werken met MBO- en HBO-gediplomeerde pedagogisch medewerker die jaarlijks worden bijgeschoold. Daarnaast is iedere pedagogisch medewerker in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.). Er staan vaste medewerkers op de groep. Het kan voorkomen dat een medewerker ziek of vrij is, in dat geval worden personeelsleden die het meest bekend zijn op de groep als eerste opgeroepen.


Ruilen/extra dagen

Een dag ruilen is binnen dezelfde week mogelijk, mits de groepsgrootte dit toelaat. Voor het ruilen van dagen worden geen extra kosten in rekening gebracht. Tevens is er de mogelijkheid om extra dagen af te nemen buiten uw vaste dagen om, mits de groepsgrootte dit toelaat. U ontvangt dan achteraf een factuur.


Tarief

Wij rekenen het reguliere kinderopvangtarief.
Het complete tarievenoverzicht bekijkt u hier. Tarieven BSO Dynamica


Kinderopvangtoeslag

Indien u en uw partner beide werkende ouders zijn, of wanneer u een werkende alleenstaande ouder bent, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijke inkomen. Om te berekenen hoeveel toeslag u kunt ontvangen, maakt u een proefberekening via toeslagen.nl.

PGB

Het is ook mogelijk om de buitenschoolse opvang vanuit het PGB te betalen. U heeft dan geen recht op kinderopvangtoeslag.

AWBZ-indicatie

Odion verzorgt ook naschoolse opvang voor Dynamica. Dit is alleen voor kinderen met een awbz-indicatie. Indien u geen indicatie heeft, kan Babino de opvang verzorgen. U ontvangt dan kinderopvangtoeslag.


Adresgegevens

BSO Dynamica
Molenwerf 1c
1541 WR Koog a/d Zaan

Telefoon: 06 31 78 88 35
LRK nr.: 232150266


Openingstijden

Naschoolse opvang Ma/di/do 15.00-18.00 uur
Woe/vrij* 12.15-18.00 uur
(*alleen bij voldoende aanmeldingen)


Vakantiedagen/studiedagen

Ma/di/do 08.00-18.00 uur
Woe/vrij* 08.00-18.00 uur
(*alleen bij voldoende aanmeldingen)

Scholen

Dynamica XL