Hannie Schaft

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang vindt plaats in een eigen groepsruime en de centrale hal in het schoolgebouw van OBS Hannie Schaft. Er zijn 3 verticale groepen van maximaal 20 kinderen, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid worden door maximaal 6 pedagogisch medewerkers. De ruimtes zijn aantrekkelijk en huiselijk ingericht.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de Voorschoolse als de Naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton op het plein of drama en dans in het speellokaal. Het schoolplein van Hannie Schaft wordt dagelijks gebruikt voor sport- en spelactiviteiten. Wij willen benadrukken dat kinderen niet verplicht zijn om aan activiteiten deel te nemen, er mag uiteraard ook gekozen worden voor vrij spel.

Babino creëert een doorgaande leerlijn met de school. Wij sluiten dan ook aan bij de visie waarbij kinderen inzicht wordt bijgebracht in bestaande normen en waarden, de betekenis ervan voor het persoonlijke leven en de samenleving. Centraal daarbij staat dat leerlingen respect moeten krijgen voor de verschillen in overtuiging van anderen.


Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.


Vakantie opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.

Bredeschoolactiviteiten

In samenwerking met Hannie Schaft organiseert Babino bredeschool activiteiten. Kijk hier voor het activiteitenaanbod.

Adresgegevens

BSO Hannie Schaft
Boerenpad 22
1506 HK Zaandam

Telefoon: 06 46 91 68 86
LRK nr.: 118271763


Openingstijden

Voorschoolse opvang

Ma t/m vrij* 07.00 uur-aanvang scholen
(*alleen bij voldoende aanmeldingen)


Naschoolse opvang

Ma t/m vrij Eindtijd scholen-18.30 uur


Vakantiedagen/studiedagen

Ma t/m vrij 07.00-08.30 uur
Ma t/m vrij 08.00-18.30 uur

Scholen

OBS Hannie Schaft