In’t Veld

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang vindt plaats in een eigen huiselijke groepsruimte in het schoolgebouw van In’t Veld. Er is één verticale groep van maximaal 20 kinderen, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers. Deze aantrekkelijk ingerichte ruimte is ingericht voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de Naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld timmeren, honkbal op het plein of dans in de gymzaal. Het schoolplein van In’t Veld zal dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten. De locatie bevindt zich op loopafstand van Burgermeester In’t Veld park achter het ZMC, waar we optimaal gebruik van zullen maken.

Babino creëert een doorgaande leerlijn met de school. Wij sluiten dan ook aan bij de visie waarbij kinderen inzicht wordt bijgebracht in bestaande waarden en normen en de betekenis ervan voor het persoonlijke leven en de samenleving. Centraal daarbij staat dat leerlingen respect moeten krijgen voor de verschillen in overtuiging van anderen.


Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.


Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.


Bredeschoolactiviteiten

In samenwerking met In’t Veld organiseert Babino bredeschoolactiviteiten. Kijkt u hier voor het activiteitenaanbod.


Scholen

Wij halen kinderen op van onderstaande scholen:
- OBS In’t Veld
- CBS De Seanparel

Adresgegevens

BSO In't Veld
Rosmolenstraat 103
1502 PE Zaandam

Telefoon:
LRK nr.:


Openingstijden

Voorschoolse opvang

Ma t/m vrij* 07.00 uur-aanvang scholen
(*alleen bij voldoende aanmeldingen)


Naschoolse opvang

Ma t/m vrij Eindtijd scholen-18.30 uur


Vakantiedagen/studiedagen

Ma t/m vrij 07.00-08.30 uur
Ma t/m vrij 08.00-18.30 uur

Scholen

OBS In’t Veld