Vermeulen

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang vindt plaats in een eigen huiselijke groepsruimte in het schoolgebouw van De Regenboog. De ruimte heeft een prachtig uitzicht over de weilanden van Assendelft, waar 's zomers de koeien staan te grazen. Er zal voor activiteiten gebruikt gemaakt worden van de landelijke omgeving, zodat we de kinderen  iets kunnen meegeven over de natuur. Er is één verticale groep van maximaal 20 kinderen, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de Naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks  verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, vissen of dans in de gymzaal. Het schoolplein van De Regenboog zal dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten. Kinderen uit de buurt mogen hier ook aan deelnemen.

Babino creëert een doorgaande leerlijn met de school. Wij sluiten dan ook aan bij de visie dat kinderen gestimuleerd moeten worden in hun zelfstandigheid.


Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig naar de speeltuin toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.


Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.


Bredeschoolactiviteiten

In samenwerking met De Regenboog, De Rank, De Dorpsakker en Ippel Stippel organiseert Babino bredeschoolactiviteiten. Kijkt u hier voor het activiteitenaanbod.

Adresgegevens

BSO Locatie Vermeulen
Pastoor Vermeulenstraat 31
1566 DK Assendelft

Telefoon: 06 46 84 84 43
LRK nr.: 481269472


Openingstijden

Voorschoolse opvang

(Locatie Brandakker)
Ma/di/do 07.00 uur-aanvang scholen
Woe/vrij* 07.00 uur-aanvang scholen
(*alleen bij voldoende aanmeldingen)


Naschoolse opvang

Ma/di/do Eindtijd scholen-18.30 uur
Woe/vrij Eindtijd scholen-18.30 uur


Vakantiedagen/studiedagen

(Locatie Sport BSO)
Ma t/m vrij 07.00-08.30 uur
Ma t/m vrij 08.30-18.30 uur