Voorzaan Haven

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang vindt samen met het kinderdagverblijf van Babino plaats in twee groepsruimtes en de aansluitende hal  van Voorzaan Haven. Op deze locatie worden ook de kinderen van Voorzaan Vissershop opgevangen. De ruimtes van de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf worden gescheiden door een schuifdeur, waardoor broertjes en zusjes elkaar op de opvang kunnen bezoeken. In totaal is er plaats voor maximaal 30 kinderen, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door maximaal drie pedagogisch medewerkers.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de Naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld timmeren, honkbal op het plein of drama en dans in het speellokaal. Het schoolplein van Voorzaan Haven zal dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten. De locatie bevindt zich naast de speeltuinvereniging, waar we optimaal gebruik van zullen maken. 

Babino creëert een doorgaande leerlijn met de omliggende scholen. Wij sluiten dan ook aan bij de visie dat kinderen zich het beste ontwikkelen in een veilige en rustige omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons op de opvang thuis voelen.


Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.


Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.


Vervoer

De kinderen worden door pedagogisch medewerkers lopend uit school opgehaald. Kinderen dragen tijdens het lopen een fluorescerend hesje. Tijdens het ophalen van de kinderen staat veiligheid absoluut voorop!


Bredeschoolactiviteiten

In samenwerking met De Voorzaan organiseert Babino bredeschoolactiviteiten. Kijkt u hier voor het activiteitenaanbod. 


Scholen

Wij halen kinderen op van onderstaande scholen:
- OBS Voorzaan Haven
- OBS Voorzaan Vissershop
- OBS De Dijk-Oost

Adresgegevens

BSO Voorzaan Haven
Baltischestraat 25 1506
NM Zaandam

Telefoon: 06 50 88 97 89
LRK nr.: 181482897

Openingstijden

Voorschoolse opvang

Ma t/m vrij* 07.00 uur-aanvang scholen
(*alleen bij voldoende aanmeldingen)

 

Naschoolse opvang

Ma t/m vrij Eindtijd scholen-18.30 uur

 

Vakantiedagen/studiedagen

Ma t/m vrij 07.00-08.30 uur
Ma t/m vrij 08.00-18.30 uur

Scholen

OBS Voorzaan