De Heidebijtjes

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang van Babino vindt samen met de Peuteropvang en Kinderdagverblijf plaats in een eigen gebouw achter Boon Installatietechniek aan de Dorpsstraat. Kleinschaligheid en een huiselijke sfeer staan hierbij centraal. Er is één verticale stamgroep van maximaal 10 kinderen. Het buitenterrein en de tennisbaan zijn dagelijks beschikbaar voor sport- en spelactiviteiten.

Momenteel wordt de naschoolse opvang aangeboden bij BSO de Omzoom of Sport BSO Assendelft. Hier worden dagelijks verschillende activiteiten aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, timmeren of dans. Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht.

Wij willen benadrukken dat kinderen niet verplicht zijn om aan activiteiten deel te nemen, er mag uiteraard ook gekozen worden voor vrij spel.

Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding op het buitenterrein spelen of zelfstandig vanaf de BSO naar huis gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.


Naschoolse opvang

De buitenschoolse opvang wordt op deze locatie aangeboden op maandag, dinsdag en donderdag. Bent u ook geïnteresseerd in opvang op woensdag en vrijdag? Neem dan even contact op via 075-2020389.
 

Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.


Adresgegevens

BSO De Heidebijtjes
Blauwe Ring 91
1566 MX Assendelft

Telefoon: 06 30 61 17 34
LRK nr.: 195384593


Openingstijden

Voorschoolse opvang

Ma/di/vr 07.00 uur-aanvang scholen


Naschoolse opvang

Ma/di/vr Eindtijd scholen-18.30 uur


Vakantiedagen/studiedagen

Ma/di/vr 07.00-18.30 uur
Ma/di/vr 08.00-18.30 uur