De Rank Westzaan

Buitenschoolse opvang

Deze locatie is kleinschalig met een gezellige sfeer. De buitenschoolse opvang vindt plaats in de centrale ruimte. Deze mooi ingerichte ruimte heeft het thema natuur water en is ingericht voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De locatie heeft de beschikking over uitdagende speelruimtes. een speelplein en een gymzaal. Er is één verticale groep van maximaal 20 kinderen, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton op het plein of drama en dans in de gymzaal. zoals bijvoorbeeld koken of badminton op het plein. Het schoolplein van De Rank zal dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten

Wij willen benadrukken dat kinderen niet verplicht zijn om aan activiteiten deel te nemen, er mag uiteraard ook gekozen worden voor vrij spel.


Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig naar de speeltuin huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.


Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.


Vervoer

De kinderen worden door pedagogisch medewerkers lopend uit school opgehaald. Kinderen dragen tijdens het lopen een fluorescerend hesje. Tijdens het ophalen van de kinderen staat veiligheid absoluut voorop!

Scholen

Wij halen kinderen op van onderstaande scholen:
- CBS De Rank Westzaan
- OBS De Kroosduiker Noord/Zuid

Adresgegevens

BSO De Rank Westzaan
J.J. Allanstraat 149
1551 RD  Westzaan

Telefoon: 075  202 03 89
LRK nr.: 108493210


Openingstijden

Voorschoolse opvang

Ma t/m vrij* 07.00 uur-aanvang scholen
(*alleen bij voldoende aanmeldingen)


Naschoolse opvang

Ma t/m vrij Eindtijd scholen-18.30 uur


Vakantiedagen/studiedagen

Ma t/m vrij 07.00-08.30 uur
Ma t/m vrij 08.30-18.30 uur