Babino Herman Gorter

Buitenschoolse opvang 

De buitenschoolse opvang vindt plaats in twee huiselijke groepsruimtes in het gebouw aan de Burgemeester Smitstraat van OBS Herman Gorter. Deze kleurrijke groepsruimtes zijn uitdagend ingericht voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Er kunnen maximaal 30 kinderen worden opgevangen in de twee groepsruimtes. Deze groepen worden door maximaal 3  pedagogisch medewerkers per dag begeleidt. De locatie heeft naast de uitdagende groepsruimtes ook beschikking over een ruime buitenspeelplaats.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema's. Het schoolplein van de Herman Gorter zal dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten. Wij willen benadrukken dat kinderen niet verplicht zijn om aan activiteiten deel te nemen, er mag uiteraard ook gekozen worden voor vrij spel. Babino sluit aan bij de visie van de school waarbij een warm en positief klimaat de basis vormt.

Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.


Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.


Vervoer

De kinderen worden door pedagogisch medewerkers lopend uit school opgehaald. Kinderen dragen tijdens het lopen een fluorescerend hesje. Tijdens het ophalen van de kinderen staat veiligheid absoluut voorop!


Scholen

Wij halen kinderen op van onderstaande scholen:
- OBS Herman Gorter

Adresgegevens

BSO Herman Gorter
Burgemeester Smitstraat 2a
1501 RP  Zaandam

Telefoon: 0633726911
LRK nr.: 226580313


Openingstijden

Voorschoolse opvang
Ma t/m vrij 07.00 uur-aanvang scholen

Naschoolse opvang
Ma t/m vrij eindtijd scholen
tot 18.30 uur

Vakantiedagen/studiedagen
Ma t/m vrij 07.00-08.00 uur
Ma t/m vrij 08.00-18.30 uur

Scholen

OBS Herman Gorter