BSO Hoofddorp

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang vindt plaats in een eigen huiselijke groepsruimte in het gebouw aan de Hammerskjöldstraat in de wijk Pax. Deze kleurrijke groepsruimte heeft het thema water en is ingericht voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Er is één verticale groep van maximaal 20 kinderen, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers. De locatie heeft de beschikking over uitdagende speelruimtes en een ruime buitenruimte.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton of dans. Het schoolplein en sportveldje zullen dagelijks gebruikt worden voor sport- en spelactiviteiten.
Wij willen benadrukken dat kinderen niet verplicht zijn om aan activiteiten deel te nemen, er mag uiteraard ook gekozen worden voor vrij spel.


Vrijheidscontract

In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is. Op deze manier willen wij kinderen voorbereiden op het zelfstandig worden en blijft het voor de oudere kinderen uit de groep ook leuk en uitdagend om bij de BSO te komen.

Vakantie-opvang

Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.


Vervoer

De kinderen worden door pedagogisch medewerkers met de Stint (elektrische bakfiets), met de fiets of lopend uit school opgehaald. Kinderen dragen tijdens het ophalen een fluorescerend hesje. Tijdens het ophalen van de kinderen staat veiligheid absoluut voorop!


Scholen

Bij onderstaande scholen halen wij op dit moment al kinderen op:
- BS de Caleidoscoop
- OBS de Octopus
- PI de Ster
- BS de Klimop
- De Meiboom

Daarnaast is het mogelijk om kinderen uit verschillende wijken van verschillende scholen in Hoofddorp op te halen. Hier worden géén extra kosten voor in rekening gebracht.


Adresgegevens

Babino Kinderopvang Hoofddorp
Hammarskjöldstraat 232
2131 VN  Hoofddorp

Telefoon: 06 54 72 21 66
LRK nr.: 174411534


Openingstijden

Voorschoolse opvang

Ma t/m vrij* 07.00 uur-aanvang scholen
(*alleen bij voldoende aanmeldingen)


Naschoolse opvang

Ma t/m vrij Eindtijd scholen-18.30 uur


Vakantiedagen/studiedagen

Ma t/m vrij 07.00-08.00 uur
Ma t/m vrij 08.00-18.30 uur