De Jagersplas

Kinderdagverblijf en peuteropvang.
 

Deze kleurrijke locatie is gelegen in de linkervleugel van OBS De Jagersplas. Babino biedt hier naast peuteropvang ook peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. We maken gebruik van het aaneengesloten kleuterplein en er is de beschikking over een eigen buitenruimte gelegen op de patio van de school. Deze afgesloten buitenruimte biedt extra veiligheid en is ingericht voor kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast worden er verschillende uitstapjes gemaakt met onze bolderkar.


Kleinschaligheid staat centraal, waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Op deze locatie wordt actief gewerkt met verschillende thema’s en  is de ouderbetrokkenheid groot.
 

Stamgroep

De dagopvang bestaat uit één verticale stamgroep voor kinderen van 0-4 jaar, die begeleid wordt door maximaal 3 pedagogisch medewerkers.
 

Openingstijden

Ma t/m vrij
07.00-18.30 uur
 

Doorgaande leerlijn

Er is een doorgaande leerlijn met de school, waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes worden voorbereid op het basisonderwijs. De oudste kinderen zullen af en toe een kijkje gaan nemen bij de kleutergroepen.
Babino sluit aan bij de benadering dat er veel waarde wordt gehecht aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Adresgegevens

KDV De Jagersplas
Brasemermeer 23b
1509 GE Zaandam

Telefoon: 06 55 39 13 35
LRK nr.: 134315649

Openingstijden

Hele dag

Maandag tot en met vrijdag 07.00-18.30 uur

Halve dag

Maandag tot en met vrijdag 07.00-12.45 uur

Scholen

OBS De Jagersplas