IKC Abbenes

Kinderdagverblijf

Samen met CBS de Tonne in Abbenes vormt Babino een Integraal Kind-Centrum (IKC). Wij zijn één team onder één noemer voor de kinderen vanaf 0 tot 13 jaar. Er ontstaat voor de kinderen een doorgaande leerlijn met de school, waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes worden voorbereid op het basisonderwijs. De oudste kinderen zullen af en toe een kijkje gaan nemen bij de kleutergroepen.

Babino zal naast het kinderdagverblijf ook buitenschoolse opvang gaan aanbieden in een groepsruimte van CBS de Tonne. Doordat de kinderen in een combinatiegroep worden opgevangen zullen zij leren te functioneren met kinderen van verschillende leeftijden, hierdoor zullen ze op sociaal gebied groeien. Jonge kinderen leren van de oudere kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden. De taalvaardigheid van jonge kinderen wordt bijvoorbeeld extra geprikkeld. Ze horen verhaaltjes, taalspelletjes en liedjes boven hun niveau. De kinderen van de BSO zijn de oudste kinderen van de groep, waardoor zij leren om verantwoordelijkheid te nemen. Aansluitend aan de groepsruimte bevindt zich een buitenruimte waar we dagelijks gebruik van zullen maken.

Kleinschaligheid staat centraal, waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Samen met school wordt er actief gewerkt met verschillende thema’s en is de ouderbetrokkenheid groot. Wij sluiten dan ook aan bij de visie dat kinderen zich het beste ontwikkelen in een veilige en rustige omgeving. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons op de opvang thuis voelen. U kunt op deze locatie voor kinderdagverblijf kiezen uit hele dagopvang en halve dagopvang.

Babino besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van baby’s. Kijken, luisteren, voelen en ontdekken zijn bijvoorbeeld belangrijke aandachtsgebieden in de vroege ontwikkeling. Daarnaast zijn we actief met verschillende activiteiten om zowel de grove als de fijne motoriek te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de veiligheid van deze kinderen met een jonge leeftijd te waarborgen. Er is daarom onder andere een afgezette babyhoek aanwezig.

Kinderen in de peuterleeftijd worden in kleine stapjes voorbereid op het basisonderwijs. Ze gaan leren om in de kring te werken, naar elkaar te luisteren, samen te spelen, maar krijgen ook een gericht taalaanbod.

Op een speelse manier gaan ze grip krijgen op de wereld en zorgen wij ervoor dat de overgang naar de kleuterklas zo klein mogelijk wordt gemaakt.

Adresgegevens

Babino Kinderopvang de Tonne
Langerak 42
2157 PG  Abbenes

Telefoon: 06 19 88 20 25
LRK nr.: 228989899

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
07.00 - 18.30 uur