Ippel Stippel

Kinderdagverblijf

Deze mooie locatie is samen met de Peuteropvang gevestigd in Assendelft-Zuid. Aansluitend aan de groepsruimte bevindt zich een grote uitdagende buitenruimte waar we dagelijks gebruik van zullen maken.

De dagopvang bestaat uit één verticale stamgroep voor kinderen van 0-4 jaar, de begeleid wordt door maximaal 1 pedagogisch medewerker. Wat deze locatie anders maakt dan de andere locaties is dat deze locatie opvang biedt voor maximaal 8 kinderen per dag. Het kinderdagverblijf zal dagelijks geopend zijn van 7.30 tot 17.30 uur.

Kleinschaligheid staat centraal, waardoor er een goede vertrouwensband is met de pedagogisch medewerkers. Er wordt actief gewerkt met verschillende thema’s en is de ouderbetrokkenheid groot. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich bij ons op de opvang thuis voelen.

Babino besteedt extra aandacht aan de ontwikkeling van baby’s. Kijken, luisteren, voelen en ontdekken zijn bijvoorbeeld belangrijke aandachtsgebieden in de vroege ontwikkeling. Daarnaast zijn we actief met verschillende activiteiten om zowel de grove als de fijne motoriek te ontwikkelen. We vinden het belangrijk om de veiligheid van deze kinderen met een jonge leeftijd te waarborgen.

Kinderen in de peuterleeftijd worden in kleine stapjes voorbereid op het basisonderwijs. Ze gaan leren om in de kring te werken, naar elkaar te luisteren, samen te spelen, maar krijgen ook een gericht taalaanbod. Op een speelse manier gaan ze grip krijgen op de wereld en zorgen wij ervoor dat de overgang naar de kleuterklas zo klein mogelijk wordt gemaakt.

Adresgegevens

KDV Ipple Stippel
Dorpsstraat 466a
1566 BV Assendelft

Telefoon: 075 687 43 73
LRK nr.: 214644595

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag
07.00 - 18.30 uur