BSO De Kroosduiker

Buitenschoolse opvang

Bij BSO de Kroosduiker biedt Babino het volgende aan:
  • Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar
  • Voorschoolse opvang
  • Naschoolse opvang
  • Vakantie opvang
  • Flexibele opvang
  • Opvang tijdens studiedagen

Op deze locatie zitten we in de aula van basisschool de Kroosduiker Noord. We werken bij Babino met stamgroepen, op deze locatie hebben we 1 stamgroep. De stamgroep is kleurrijk ingedeeld en sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers.

Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald,  eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de Naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton of drama.

Babino creëert een doorgaande leerlijn met de dagopvang van Babino, zodat kinderen goed voorbereid naar school en de buitenschoolse opvang gaan. Daarnaast sluiten wij aan de visie van persoonsgerichte benadering , waarbij kinderen met plezier naar de buitenschoolse opvang gaan.

Vrijheidscontract
In overleg met de pedagogisch medewerk(st)ers kan er een vrijheidscontract worden afgesloten. Aan de hand van dit contract mag het kind zelfstandig een aantal activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld zonder begeleiding buiten spelen of zelfstandig van de BSO naar huis toe gaan. Dit contract wordt in nauw overleg met de ouder(s) en de pedagogisch medewerk(st)ers afgesloten op het moment dat het kind er aan toe is.

Vakantie-opvang
Tijdens de schoolvakanties worden er verschillende uitdagende activiteiten aangeboden en uitstapjes gemaakt. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.

Vervoer
De kinderen worden door pedagogisch medewerkers lopend uit school opgehaald. Kinderen dragen tijdens het lopen een fluorescerend hesje. Tijdens het ophalen van de kinderen staat veiligheid absoluut voorop!

Scholen
Wij halen kinderen op van onderstaande scholen:
- OBS Kroosduiker Noord
- OBS Kroosduiker Zuid
- CBS De Rank


Adresgegevens

Torenstraat 5
1551 BK Westzaan

Telefoon: 06 46 84 84 41
LRK nr.: 143841075


Openingstijden

Voorschoolse opvang:
Maandag t/m vrijdag 7.00 – aanvang school

Naschoolse opvang:
Maandag t/m vrijdag eindtijdschool – 18.30 uur

Vakantieopvang:
Maandag t/m vrijdag 7.00/8.00 – 18.30 uur.


Scholen

CBS De Rank Westzaan
OBS de Kroosduiker