Peuteropvang De Jagersplas

Deze kleurrijke locatie is gelegen in de linkervleugel van OBS De Jagersplas. Babino biedt hier naast peuteropvang ook kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aan. We maken gebruik van het aaneengesloten kleuterplein en er is de beschikking over een eigen buitenruimte gelegen op de patio van de school. Deze afgesloten buitenruimte biedt extra veiligheid en is ingericht voor kinderen van 0-4 jaar.

Stamgroep

De peuteropvang bestaat één verticale stamgroep van maximaal 16 kinderen, die begeleid wordt door maximaal 2 pedagogisch medewerkers.


Openingstijden

De peuteropvang wordt 40 weken per jaar aangeboden. Dit is tijdens de reguliere schoolweken. U heeft de keuze uit onderstaande dagdelen:
 

  • Ochtend

    08.45-11.45 uur
  • maandag
  • dinsdag
  • woensdag
  • donderdag
  • vrijdag
  • Inschrijven


Doorgaande leerlijn

Er is een doorgaande leerlijn met de school, waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes worden voorbereid op het basisonderwijs. De oudste kinderen zullen af en toe een kijkje gaan nemen bij de kleutergroepen.

Babino sluit aan bij de benadering dat er veel waarde wordt gehecht aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Fruit/luiers meenemen

Tijdens de peuteropvang krijgen de kinderen fruit en drinken als tussendoortje. Wij vragen de ouders om zelf één stuk geschild fruit mee te geven.

Kinderen worden op een dag minimaal 1 keer verschoond. Mocht het in de tussentijd nodig zijn, dan wordt het kind extra verschoond. Wij vragen de ouders zelf voldoende luiers en billendoekjes mee te geven. U kunt deze bewaren in de luizentas.
 

Kinderdagopvangtoeslag

Wanneer heeft u recht op Kinderopvangtoeslag:
- U woont samen en u bent beiden werkzaam
- U woont alleen en u bent werkzaam

U neemt in deze situatie minimaal 1 en maximaal 4 vaste dagdelen af.


Ouderbijdrage peuteropvang

Wanneer heeft u recht op een ouderbijdrage:
- U woont samen en één partner is niet werkzaam
- U woont samen en beide partners zijn niet werkzaam
- U woont alleen en één partner is niet werkzaam

U neemt in deze situatie 2 vaste dagdelen af.
 

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Op deze locatie bieden wij VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Ieder kind leert en groeit in zijn of haar eigen tempo. Daarom krijgen sommige kinderen meer tijd per week voor Peuterspelen in de VVE-groep. Kinderen leren spelenderwijs over herkenbare thema’s. Er is daarbij extra veel aandacht voor taal en woordenschat. VVE helpt kinderen een goede start te maken op de basisschool.

De gemeente subsidieert de peuterplaats voor VVE-doelgroepkinderen voor 2 dagdelen per week. Uw kind komt dan 4 dagdelen per week en u betaalt voor slechts 2 dagdelen per week. Om in aanmerking te komen voor een VVE-plaatsing is doorverwijzing van het consultatiebureau/Centrum Jong. U kunt hier informeren of uw kind in aanmerking komt voor VVE. Het VVE traject is voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Om de doorgaande leerlijn naar de basisschool te bevorderen werkt Babino met de educatieve methode ‘Peuterplein’.


Meer algemene informatie over de peuteropvang.


Adresgegevens

PO De Jagersplas
Brasemermeer 23b
1509 GE Zaandam

Telefoon: 06 55 39 13 35
LRK nr.: 134315649

 

Scholen

OBS De Jagersplas