Peuteropvang De Zoeker

Groepsruimte

Babino biedt Peuterspelen aan bij onze locatie in het schoolgebouw van OBS de Zoeker. Ook bieden wij Peuterspelen aan in  een gezellige groepsruimte gevestigd in het Heemgebouw te Zaandijk.


Openingstijden

De Zoeker
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Ochtend: 8.30-11.30 uur

De Zoeker Dependance
Maandag t/m vrijdag      
Ochtend: 8.45-11.45 uur

Dinsdag, woensdag en vrijdag    
Middag: 12.30-15.30 uur
 

Fruit/luiers meenemen

Tijdens de peuteropvang krijgen de kinderen fruit en drinken als tussendoortje. Wij vragen de ouders om zelf geschild fruit mee te geven.

Kinderen worden op een dag minimaal 1 keer verschoond. Mocht het in de tussentijd nodig zijn, dan wordt het kind extra verschoond. Wij vragen de ouders zelf voldoende luiers en billendoekjes mee te geven. U kunt deze bewaren in de daarvoor bestemde bakken op de groep.


Vakanties

Het peuterspelen wordt 40 weken per jaar aangeboden. Dit is tijdens de reguliere schoolweken. De locatie is tijdens de vakanties gesloten.
 

VVE (Voor- en Vroegschoolse educatie)

Op deze locatie bieden wij VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Ieder kind leert en groeit in zijn of haar eigen tempo. Daarom krijgen sommige kinderen meer tijd per week voor Peuterspelen in de VVE-groep. Kinderen leren spelenderwijs over herkenbare thema’s. Er is daarbij extra veel aandacht voor taal en woordenschat. VVE helpt kinderen een goede start te maken op de basisschool.

De gemeente subsidieert de peuterplaats voor VVE-doelgroepkinderen voor 2 dagdelen per week. Uw kind komt dan 4 dagdelen per week en u betaalt voor slechts 2 dagdelen per week. Om in aanmerking te komen voor een VVE-plaatsing is doorverwijzing van het consultatiebureau/Centrum Jong. U kunt hier informeren of uw kind in aanmerking komt voor VVE. Het VVE traject is voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Om de doorgaande leerlijn naar de basisschool te bevorderen werkt Babino met de educatieve methode ‘ Peuterplein’en ‘Piramide’.


Adresgegevens

PO De Zoeker
Fortuinweg 12
1544VX Zaandijk
LRK nr.: 196749396

PO De Zoeker Dependance
Rooswijkplein 16
1544 VZ Zaandijk
LRK nr.: 122475914

Telefoon
Hoofdgebouw06 46 84 84 39
Dependance: 06 38 46 11 10

Scholen

OBS De Zoeker