Herman Gorter

Peuteropvang

Deze locatie heeft een mooie groepsruimte die gelegen is naast de kleuterklassen in het gebouw aan de Burgemeester Smitstraat van OBS Herman Gorter. We sluiten hierdoor goed aan bij het kleuteronderwijs. De peuteropvang van Babino maakt gebruik van het aansluitende peuterplein als buitenruimte.

Stamgroep

De peuteropvang bestaat uit twee verticale stamgroepen van maximaal 16 kinderen per groep, die begeleid wordt door maximaal 2 pedagogisch medewerkers per groep.
 

Openingstijden

De peuteropvang wordt 40 weken per jaar aangeboden. Dit is tijdens de reguliere schoolweken. U heeft de keuze uit onderstaande dagdelen:
 

 • Ochtend

  08.15-11.15 uur
 • maandag
 • dinsdag
 • woensdag
 • donderdag
 • vrijdag
 • Inschrijven
 • Middag

  11.15-14.15 uur
 • maandag
 • dinsdag
 • woensdag
 • donderdag
 • vrijdag
 • Inschrijven
 


Doorgaande leerlijn

Er is een doorgaande leerlijn met de school, waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes worden voorbereid op het basisonderwijs. De oudste kinderen zullen af en toe een kijkje gaan nemen bij de kleutergroepen.
Babino sluit aan bij de visie van de school waarbij een warm en positief klimaat de basis vormt.


Fruit/luiers meenemen

Tijdens de peuteropvang krijgen de kinderen fruit en drinken als tussendoortje. Wij vragen de ouders om zelf één stuk geschild fruit mee te geven.

Kinderen worden op een dag minimaal 1 keer verschoond. Mocht het in de tussentijd nodig zijn, dan wordt het kind extra verschoond. Wij vragen de ouders zelf voldoende luiers en billendoekjes mee te geven. U kunt deze bewaren in de luizentas.


Kinderdagopvangtoeslag

Wanneer heeft u recht op Kinderopvangtoeslag:
- U woont samen en u bent beiden werkzaam
- U woont alleen en u bent werkzaam


U neemt in deze situatie minimaal 1 en maximaal 4 vaste dagdelen af.


Ouderbijdrage peuteropvang

Wanneer heeft u recht op een ouderbijdrage:
- U woont samen en één partner is niet werkzaam
- U woont samen en beide partners zijn niet werkzaam
- U woont alleen en één partner is niet werkzaam

U neemt in deze situatie 2 vaste dagdelen af.


VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Op deze locatie bieden wij VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Ieder kind leert en groeit in zijn of haar eigen tempo. Daarom krijgen sommige kinderen meer tijd per week voor Peuterspelen in de VVE-groep. Kinderen leren spelenderwijs over herkenbare thema’s. Er is daarbij extra
veel aandacht voor taal en woordenschat. VVE helpt kinderen een goede start te maken op de basisschool.

De gemeente subsidieert de peuterplaats voor VVE-doelgroepkinderen voor 2 dagdelen per week. Uw kind komt dan 4 dagdelen per week en u betaalt voor slechts 2 dagdelen per week. Om in aanmerking te komen voor een VVE-plaatsing is doorverwijzing van het consultatiebureau/Centrum Jong. U kunt hier informeren of uw kind in aanmerking komt voor VVE. Het VVE traject is voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Om de doorgaande leerlijn naar de basisschool te bevorderen werkt Babino met de educatieve methode ‘Piramide’.


Meer algemene informatie over de peuteropvang.


Adresgegevens

PO Herman Gorter
Burgemeester Smitstraat 2a
1501 RP  Zaandam

Telefoon: 06 33 72 69 11
LRK nr.: 107054693

 

Scholen

OBS Herman Gorter