Oudercommissie


Door middel van de oudercommissie hebben ouders inspraak in de kinderopvang. In deze commissie komen zaken als het pedagogisch beleidsplan, veiligheid en huisregels aan bod.

De oudercommissie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 ouders per locatie. Ouders worden tijdens het intakegesprek geïnformeerd over de oudercommissie en middels een brief gevraagd om zich kandidaat te stellen.
 

Wat doet een oudercommissie:
 

  • Min. 4 keer per jaar vergaderen,
  • Thema-avond organiseren,
  • Helpen bij de organisatie van zomerfeest & sinterklaasfeest,
  • Meedenken over het pedagogisch werkplan,
  • Aanspreekpunt zijn voor ouders.