Wie is Babino

Babino is een kinderopvangorganisatie die al vele jaren actief is in de branche. Er zijn verschillende vestigingen van Babino in de regio Zaanstad en de Haarlemmermeer. Babino biedt professionele opvang aan in een vertrouwde omgeving. Ieder kind is uniek bij ons en veiligheid en betrouwbaarheid staan voorop!

 Babino is een open en flexibele organisatie die zich richt op kwaliteit en professionaliteit. Om deze kwaliteit te waarborgen beseffen wij ons goed dat het pedagogisch beleid nooit af zal zijn, daarom zijn wij constant opzoek naar verbetering.

Babino B.V. biedt verschillende vormen van kinderopvang zoals:

Kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar

 • Halve dagopvang
 • Hele dagopvang
 • Flexibele opvang

Peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar

Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-13 jaar

 • Voorschoolse opvang
 • Naschoolse opvang
 • Vakantie opvang
 • Flexibele opvang
 • Opvang tijdens studiedagen

Op veel locaties groeien wij naar een Integraal Kindcentrum (IKC). Wij kunnen wel zeggen dat Babino voorop loopt met de ontwikkeling naar integrale kind centrums.

Een IKC is een plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. 
Babino vormt deze IKC samen met twee schoolbesturen:

 • Zaan Primair
 • Meer Primair

Bij Babino vinden wij het contact met de ouders/verzorgers erg belangrijk, samen zijn wij partners in de opvoeding van het kind. Met name voor de ontwikkeling van de kinderen is het van belang dat dit zorgvuldig voorloopt. Daarom staan wij altijd open voor vragen en/of opmerkingen. 

Babino wil een veilige en vertrouwde omgeving creëren zodat de kinderen zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en ontplooien. Ieder kind is bij Babino uniek!

Pedagogisch beleid

Algemeen pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan leest u alles over de werkwijze van Babino.
Het pedagogisch beleidsplan van Babino is gebaseerd op de vier competenties, zoals zij genoemd worden in het kwaliteitsconvenant van de Branchevereniging Kinderopvang en de Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOINK). In het pedagogisch beleidsplan lichten wij onze visie op pedagogisch handelen en onze doelen toe.

 Algemeen pedagogisch beleidsplan

Daarnaast is het algemene Pedagogisch beleidsplan vertaald in een werkplan per opvangvorm.

Bent u benieuwd naar het werkplan van het kinderdagverblijf, de peuteropvang of de buitenschoolse opvang, klik dan hieronder op de bijbehorende link:

Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf

Pedagogisch werkplan peuteropvang

Pedagogisch werkplan buitenschoolse opvang

Onder het kopje ‘Locaties’ vindt u per locatie de Pedagogische uitwerking. Hierin leest u o.a. wat de openingstijden zijn, een beschrijving van de stam-/basisgroep(en) en de dagindeling. Daarnaast staat hierin ook beschreven hoe er op de locatie vorm wordt geven aan bepaalde wet- en regelgeving, zoals het vier-ogenprincipe bij 0-4 jaar en het open deuren-beleid.

Voedingsbeleid

Babino Kinderopvang is een organisatie die volop in ontwikkeling is en blijft. Een onderdeel van deze ontwikkeling is ons beleid ten aanzien van de gezonde kinderopvang. Het Voedingsbeleid neemt een belangrijke plaats in binnen onze gezonde kinderopvang. Het beschrijft o.a. het voedingsaanbod, de rol van pedagogisch medewerker, en de richtlijnen t.a.v. bereiding, bewaren en hygiëne. Bekijk ons volledige Voedingsbeleid.

Coachingsplan 2021

Ook dit jaar heeft Babino weer een coachingsplan opgesteld. In het coachinsplan valt te lezen hoe Babino de ureninzet voor coaching en beleidsontwikkeling over de verschillende locaties heeft verdeeld. Bekijk coachingsplan

VVE-beleid

Binnen Babino zijn er meerdere VVE-locaties. Het VVE-beleid van Babino kunt u lezen door hieronder op de bijbehorende link te klikken:

VVE-beleid peuteropvang

Oudercommissie

Door middel van de oudercommissie hebben ouders inspraak in de kinderopvang. In deze commissie komen zaken als het pedagogisch beleidsplan, veiligheid en huisregels aan bod.

De oudercommissie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 4 ouders per locatie. Ouders worden tijdens het intakegesprek geïnformeerd over de oudercommissie en middels een brief gevraagd om zich kandidaat te stellen.

Wat doet een oudercommissie:

 • Min. 4 keer per jaar vergaderen,
 • Thema-avond organiseren,
 • Helpen bij de organisatie van zomerfeest & sinterklaasfeest,
 • Meedenken over het pedagogisch werkplan,
 • Aanspreekpunt zijn voor ouders.

Vacatures

Bij Babino zijn we regelmatig op zoek naar enthousiaste en tegelijkertijd professionele collega’s.

Ben jij of ken jij de juiste persoon?
Neem dan een kijkje in de onderstaande vacatures:

Bij interesse kun je een mail kunnen sturen naar personeelszaken@babino.nl  met een cc naar info@babino.nl  in verband met de vakantie periode.

Voor onze gezellige locatie BSO de Herman Gorter, zoeken wij een enthousiaste, gemotiveerde collega pedagogisch medewerker.
Voor 3 middagen per week : dinsdag, woensdag en donderdag, minimaal 12,75 uur per week
(werktijden tussen 13:15 en 18:00 uur)

Over de locatie: Bij de Herman Gorter vormen wij samen met OBS Herman Gorter een integraal kind centrum (IKC). Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. BSO Herman Gorter heeft twee mooie groepsruimtes in de dependance van school, daarnaast beschikken we over nog een groepsruimte in het hoofdgebouw. Deze mooie stamgroepen zijn uitdagend ingedeeld en sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groepen worden afhankelijk van de groepsgrootte begeleid door maximaal zes pedagogisch medewerkers.

Over de werkzaamheden: nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, daarnaast zullen er dansactiviteiten worden aangeboden in het speellokaal en gebruiken we het schoolplein van OBS de Herman Gorter tijdens het buitenspelen.

Wat vragen wij van onze nieuwe medewerker?
Beschik jij over een afgeronde pedagogische opleiding op minimaal MBO 3 niveau of een diploma dat kwalificeert voor het werken in een kinderdagverblijf conform de regelgeving van de kinderopvang?
Beschik jij over werkervaring in de kinderopvang met name peutergroepen?
Beschikt jij over goede communicatieve en sociale vaardigheden in het contact met kinderen en ouders?
Wil jij meedenken om de opvang te blijven vernieuwen om zodoende de kwaliteit van de opvang te waarborgen?
Ben jij in staat om zelfstandig de leukste en uitdagende activiteiten te organiseren voor diverse leeftijdsgroepen?
Ben jij woonachtig in de Zaanstreek?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat hebben wij jou te bieden?
Een salaris conform CAO Kinderopvang;
Werken in een betrouwbare en huiselijke sfeer;
Werken bij een kleinschalige organisatie met directe lijnen;
Werken in een zelfsturend, enthousiast en ondernemend team;
Mogelijke deelname aan inspirerende cursussen en trainingen.

Ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken, dan zien wij jouw mail met CV en een korte motivatie met daarin jouw beschikbaarheid graag verschijnen.
Hopelijk kunnen we dan snel kennismaken! Bij interesse kan je een mail kunnen sturen naar personeelszaken@babino.nl  met een cc naar info@babino.nl  in verband met de vakantie periode.

Contractduur 12 maanden

Parttime uren: 12,75 per week

Verwachte startdatum: 23-8-2021

Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd

Salaris: €2.139,00 – €2.913,00 per maand

Voor onze gezellige locatie BSO de Herman Gorter, zoeken wij een enthousiaste, gemotiveerde collega pedagogisch medewerker. Voor maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag voor minimaal 17 uur per week. (werktijden tussen 13:45 en 18:00 uur)

Over de locatie: Bij de Herman Gorter vormen wij samen met OBS Herman Gorter een integraal kind centrum (IKC). Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. BSO Herman Gorter heeft twee mooie groepsruimtes in de dependance van school, daarnaast beschikken we over nog een groepsruimte in het hoofdgebouw. Deze mooie stamgroepen zijn uitdagend ingedeeld en sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groepen worden afhankelijk van de groepsgrootte begeleid door maximaal zes pedagogisch medewerkers.

Over de werkzaamheden: nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, daarnaast zullen er dansactiviteiten worden aangeboden in het speellokaal en gebruiken we het schoolplein van OBS de Herman Gorter tijdens het buitenspelen.

Wat vragen wij van onze nieuwe medewerker?
Beschik jij over een afgeronde pedagogische opleiding op minimaal MBO 3 niveau of een diploma dat kwalificeert voor het werken in een kinderdagverblijf conform de regelgeving van de kinderopvang?
Beschik jij over werkervaring in de kinderopvang met name peutergroepen?
Beschikt jij over goede communicatieve en sociale vaardigheden in het contact met kinderen en ouders?
Wil jij meedenken om de opvang te blijven vernieuwen om zodoende de kwaliteit van de opvang te waarborgen?
Ben jij in staat om zelfstandig de leukste en uitdagende activiteiten te organiseren voor diverse leeftijdsgroepen?
Ben jij woonachtig in de Zaanstreek?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat hebben wij jou te bieden?
Een salaris conform CAO Kinderopvang;
Werken in een betrouwbare en huiselijke sfeer;
Werken bij een kleinschalige organisatie met directe lijnen;
Werken in een zelfsturend, enthousiast en ondernemend team;
Mogelijke deelname aan inspirerende cursussen en trainingen.

Ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken, dan zien wij jouw mail met CV en een korte motivatie met daarin jouw beschikbaarheid graag verschijnen.
Hopelijk kunnen we dan snel kennismaken! Bij interesse kan je een mail kunnen sturen naar personeelszaken@babino.nl  met een cc naar info@babino.nl  in verband met de vakantie periode.

Contractduur 12 maanden

Parttime uren: 21,25 per week

Verwachte startdatum: 1-9-2021

Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd

Salaris: €2.139,00 – €2.913,00 per maand

Voor onze gezellige locatie BSO de Hannie Schaft, zoeken wij een enthousiaste, gemotiveerde collega pedagogisch medewerker.

Voor maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag voor minimaal 17 uur per week. (werktijden tussen 13:45 en 18:00 uur)

Over de locatie: samen met OBS Hannie Schaft en OBS In ‘t Veld vormen wij samen een integraal kind centrum (IKC). BSO Hannie Schaft heeft 4 stamgroepen in de OBS Hannie Schaft. Deze mooie stamgroepen zijn uitdagend ingedeeld en sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er zijn drie groepen die afhankelijk van de groepsgrootte begeleidt worden door maximaal 6 pedagogisch medewerkers.
De ruimtes zijn aantrekkelijk en huiselijk ingericht.

Over de werkzaamheden: nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de naschoolse opvang zal er een overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken, badminton of drama. Daarnaast zullen er dansactiviteiten worden aangeboden in het speellokaal en gebruiken we de kinderboerderij en speeltuinen in de omgeving om kleine uitstapjes te maken.

Wat vragen wij van onze nieuwe medewerker?
Beschik jij over een afgeronde pedagogische opleiding op minimaal MBO 3 niveau of een diploma dat kwalificeert voor het werken in een kinderdagverblijf conform de regelgeving van de kinderopvang?
Beschik jij over werkervaring in de kinderopvang met name peutergroepen?
Beschikt jij over goede communicatieve en sociale vaardigheden tijdens het contact met kinderen en ouders?
Wil jij meedenken om de opvang te blijven vernieuwen om zodoende de kwaliteit van de opvang te waarborgen?
Ben jij in staat om zelfstandig de leukste en uitdagende activiteiten te organiseren voor diverse leeftijdsgroepen?
Ben jij woonachtig in de Zaanstreek?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat hebben wij jou te bieden?
Een salaris conform CAO Kinderopvang;
Werken in een betrouwbare en huiselijke sfeer;
Werken bij een kleinschalige organisatie met directe lijnen;
Werken in een zelfsturend, enthousiast en ondernemend team;
Mogelijke deelname aan inspirerende cursussen en trainingen.

Ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken, dan zien wij jouw mail met CV en een korte motivatie met daarin jouw beschikbaarheid graag verschijnen. Hopelijk kunnen we dan snel kennismaken! Bij interesse kan je een mail kunnen sturen naar personeelszaken@babino.nl  met een cc naar info@babino.nl  in verband met de vakantie periode.

Contractduur 8 maanden

Parttime uren: 16 per week

Verwachte startdatum: 23-8-2021

Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd

Salaris: €2.139,00 – €2.913,00 per maand

pedagogisch medewerker voor de maandag en vrijdag en de woensdagmiddag (KDV) en de donderdagmiddag (BSO).

Minimaal 32 uren per week

Over de locatie: Buitenschoolse opvang/KDV Voorzaan Haven
De Voorzaan Haven heeft twee eigen groepsruimtes in de basisschool.
De kleurrijke stamgroepen zijn uitdagend ingedeeld en sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groepen worden afhankelijk van de groepsgrootte begeleid door maximaal vier pedagogisch medewerkers.
Er worden bij de BSO dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden. Daarnaast zullen wij dagelijks gebruik maken van het schoolplein van school en de prachtige speeltuin die naast de opvang is gelegen.

Dit is wat je doet:
Werken met kinderen, ze entertainen, creatief zijn, een glimlach tevoorschijn toveren, dat is wat jou blij maakt, met gemak organiseer jij de leukste activiteiten en soms doe je spontaan mee, je houdt de veiligheid altijd in het oog en zorgt voor de begeleiding.
Handig om te weten:
De werktijden:
KDV: maandag tussen 8.30 en 18.30 uur
Dinsdag: tussen 17.00 en18.30 uur
Woensdag: tussen 16.00 en 18.30 uur
Vrijdag: tussen 7.00 en 17.45 uur ( hele lange dag maar zijn vaak eerder leeg)
Bso: dinsdag: tussen 13.45 en 17.00 uur
donderdag: tussen 13.45 en 18.30 uur

Ons aanbod
Je komt te werken in een hecht team. Er wordt hard gewerkt maar op z’n tijd ook veel gelachen. Wij willen graag dat de kinderen en hun ouders tevreden zijn, maar zeker ook de medewerkers van Babino.

Daarom bieden wij jou:
Een tijdelijk contract met de mogelijkheid tot verlenging.
Een baan bij een jonge, open, snelgroeiende organisatie
De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in jouw loopbaan.
Een salaris in schaal 6 volgens cao € 2.139,- tot € 2.913,- bruto per maand bij 36 uur per week.

Ben jij:
actief, enthousiast en creatief ?
iemand die blij wordt van het entertainen van een groep kinderen?
een teamspeler, klantgericht, open en kan je goed communiceren?
Beschik je over een sport- of pedagogische opleiding (minimaal MBO-3) conform de eisen die de cao Kinderopvang stelt?
heb je oog voor de gezondheid en veiligheid van de aan jou toevertrouwde kinderen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken, dan zien wij jouw mail met CV en een korte motivatie met daarin jouw beschikbaarheid graag verschijnen. Hopelijk kunnen we dan snel kennismaken! Bij interesse kan je een mail kunnen sturen naar personeelszaken@babino.nl  met een cc naar info@babino.nl  in verband met de vakantie periode.

 

Contractduur 12 maanden

Parttime uren: 21,5 per week

Verwachte startdatum: 23-8-2021

Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd

Salaris: €2.139,00 – €2.913,00 per maand

Voor onze locatie BSO de Zoeker zijn wij op zoek naar een:
pedagogisch medewerker voor de BSO en VSO voor de maandag-, dinsdag-, donderdagmiddag en de vrijdagochtend: minimaal 15 uur per week.

Over de locatie:
Op deze locatie wordt er bij de groepsindeling rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. Bij Babino heeft elk kind zijn/haar eigen stamgroep. De stamgroepen zijn kleurrijk ingedeeld en sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groepen bestaan uit maximaal 20 kinderen per groep, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers.
Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de Naschoolse opvang zal er een warme overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden, zoals bijvoorbeeld koken of drama. Daarnaast zullen er dansactiviteiten worden aangeboden in het speellokaal en gebruiken we de kinderboerderij en speeltuinen in de omgeving om kleine uitstapjes te maken.
Babino creëert een doorgaande leerlijn, zodat kinderen goed voorbereid naar school en de buitenschoolse opvang gaan. Daarnaast sluiten wij aan de visie van persoonsgerichte benadering , waarbij kinderen met plezier naar de buitenschoolse opvang gaan.

Dit is wat je doet:
Werken met kinderen, ze entertainen, creatief zijn, een glimlach tevoorschijn toveren, dat is wat jou blij maakt, met gemak organiseer jij de leukste activiteiten en soms doe je spontaan mee, je houdt de veiligheid altijd in het oog en zorgt voor de begeleiding.
Handig om te weten
De werktijden in de middag op de BSO zijn tussen 13.45 uur en 18:30 uur
Naast het werken op de BSO zijn er, in overleg met het team, ook VSO diensten van 07:30 uur tot 08:45 uur,
Tijdens schoolvakanties werk je soms ook hele dagen, ook dit gaat in overleg met het team.

Ons aanbod
Je komt te werken in een hecht team. Er wordt hard gewerkt maar op z’n tijd ook veel gelachen. Wij willen graag dat de kinderen en hun ouders tevreden zijn, maar zeker ook de medewerkers van Babino.

Daarom bieden wij jou:
Een tijdelijk contract met de mogelijkheid tot verlenging.
Een baan bij een jonge, open, snelgroeiende organisatie
De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in jouw loopbaan.
Een salaris in schaal 6 volgens cao € 2.139,- tot € 2.913,- bruto per maand bij 36 uur per week.

Ben jij:
actief, enthousiast en creatief ?
iemand die blij wordt van het entertainen van een groep kinderen?
een echte teamspeler, beschik je over een sport- of pedagogische opleiding (minimaal MBO-3) conform de eisen die de cao Kinderopvang stelt?
heb je oog voor de gezondheid en veiligheid van de aan jou toevertrouwde kinderen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken, dan zien wij jouw mail met CV en een korte motivatie met daarin jouw beschikbaarheid graag verschijnen. Hopelijk kunnen we dan snel kennismaken! Bij interesse kan je een mail kunnen sturen naar personeelszaken@babino.nl  met een cc naar info@babino.nl  in verband met de vakantie periode.

Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd

Salaris: €2.139,00 – €2.913,00 per maan

Voor onze BSO locatie in Koog aan Zaan zijn wij op zoek naar een:
groepshulp in combinatie met vervoer medewerker voor 7 á 10 uur per week.

Over de locatie:
Bij buitenschoolse opvang Dynamica vormen wij samen met SO Dynamica XL en CBS een integraal kind centrum (IKC). Een integraal kind centrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd.
De buitenschoolse opvang bij Dynamica:
Bij BSO Dynamica in Koog aan de Zaan komen kinderen naar de opvang vanaf het speciaal onderwijs, maar regelmatig ook kinderen van regulier onderwijs in de omgeving.
BSO Dynamica heeft de beschikking over het speellokaal. Deze ruimte wordt dagelijks omgebouwd tot geschikte BSO ruimte waarbij huiselijkheid centraal staat. De groep wordt afhankelijk van de groepsgrootte begeleid door maximaal twee pedagogisch medewerkers. Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Er zal een overdracht zijn met de leerkracht voordat de kinderen bij ons komen voor de naschoolse opvang. Er worden dagelijks verschillende activiteiten en workshops aangeboden. Aan het einde van de middag is er de mogelijkheid tot vrij spel en buiten spelen.

Dit is wat je doet:
De groepsleidsters helpen met de kinderen, een glimlach tevoorschijn toveren, blije kindergezichtjes, dat is wat jou ook blij maakt, en het ophalen van kinderen bij de school om ze naar de BSO locatie te brengen.
Hiervoor heeft Babino een auto ter beschikking.

Handig om te weten
De werktijden zijn tussen 14.00 uur en 18:30 uur.
Tijdens schoolvakanties werk je soms vaker of langer of ga je mee met uitstapjes.
Dit wordt onderling geregeld met het team.

Ons aanbod
Een tijdelijk contract met de mogelijkheid tot verlenging.
Een baan bij een jonge, open, snelgroeiende organisatie, werken in een leuk team.
Een salaris in schaal 2 volgens cao Kinderopvang

Functie-eisen, ben jij:
actief, enthousiast en creatief ?
iemand die blij wordt van het helpen bij het entertainen van een groep kinderen?
Heb je ervaring met het omgaan met kinderen uit het speciaal onderwijs?
heb je oog voor de gezondheid en veiligheid van de aan jou toevertrouwde kinderen? Beschik je over een geldig rijbewijs?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

We nodigen je uit om contact met ons op te nemen, en wie weet kunnen we dan snel kennismaken!

Contractduur 7 maanden

Soort dienstverband: Parttime, Bepaalde tijd

Vind jij het leuk om dagelijks te werken met kinderen?

Bij onze locatie KDV Herman Gorter hebben wij plaats voor een nieuwe collega:
Voor 4 dagen per week ,minimaal 36 uur

Wie zijn wij:
Babino is al meer dan 12 jaar actief in de Zaanstreek en in de Haarlemmermeer met diverse locaties, KDV, BSO en PO (VVE), we zijn een jonge, snelgroeiende organisatie met korte lijnen en staan open voor nieuwe ideeën en initiatieven.
We werken met de leidraden van het pedagogisch beleid, en volgen de arbeidsvoorwaarden van de CAO-kinderopvang.

De locatie KDV Herman Gorter is een nog vrij nieuwe locatie, per oktober 2020 is deze locatie geopend in een heel nieuw schoolgebouw, de dagopvang bestaat uit een verticale stamgroep voor 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en zal door maximaal 3 medewerkers worden begeleid.

Functie eisen:

 • Je bent in het bezit van een afgeronde pedagogische opleiding op minimaal MBO niveau ( bv PW 3-4 of HBO pedagogiek)
 • Je beschikt over ervaring in het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar,
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden tijdens het contact met kinderen en de ouders;
 • Je wil pro actief meedenken om de opvang te blijven vernieuwen om zodoende de kwaliteit van de opvang op het juiste niveau te houden;
 • Je bent uitstekend in staat is om leuke en uitdagende activiteiten te organiseren voor diverse leeftijdsgroepen;
 • Je bent zelfstandig en collegiaal
 • Je bent bij voorkeur woonachtig in de Zaanstreek en in het bezit van een rijbewijs;


Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een salaris conform CAO Kinderopvang;
 • Werken in een betrouwbare en huiselijke sfeer;
 • Werken bij een kleinschalige organisatie met directe lijnen
 • Werken in een zelfsturend, enthousiast en ondernemend team;
 • Deelname aan inspirerende cursussen en trainingen.

 

Ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken, dan zien wij graag jouw reactie tegemoet!

Wij zien jouw mail met CV en een korte motivatie met daarin jouw beschikbaarheid dan graag verschijnen. (personeelszaken@babino.nl)

Hopelijk kunnen we dan snel kennismaken.

Voor onze gezellige locatie BSO de Herman Gorter, zoeken wij een enthousiaste, gemotiveerde collega pedagogisch medewerker.
Voor 5 middagen per week, minimaal 22,5 uur per week

Wie zijn wij:
Babino is al meer dan 12 jaar actief in de Zaanstreek en in de Haarlemmermeer met diverse locaties, KDV, BSO en PO (VVE), we zijn een jonge, snelgroeiende organisatie met korte lijnen en staan open voor nieuwe ideeën en initiatieven.
We werken met de leidraden van het pedagogisch beleid, en volgen de arbeidsvoorwaarden van de CAO-kinderopvang.

Functie eisen:

 • Je bent in het bezit van een afgeronde MBO opleiding die kwalificeert voor het werken in de kinderopvang ( bv PW 3-4 of Sport en bewegen MBO3-4)
 • Je beschikt over ervaring in het begeleiden van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar,
 • Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden tijdens het contact met kinderen en de ouders;
 • Je wil pro actief meedenken om de opvang te blijven vernieuwen om zodoende de kwaliteit van de opvang op het juiste niveau te houden;
 • Je bent uitstekend in staat is om leuke en uitdagende activiteiten te organiseren voor de diverse leeftijdsgroepen, en vind het leuk om regelmatig spontaan ook even mee te doen, en hebt intussen altijd oog voor de veiligheid;
 • Je bent zelfstandig en collegiaal
 • Je bent bij voorkeur woonachtig in de Zaanstreek en in het bezit van een rijbewijs;

Wat hebben wij jou te bieden?

 • Een salaris conform CAO Kinderopvang;
 • Werken in een betrouwbare en huiselijke sfeer;
 • Werken bij een kleinschalige organisatie met directe lijnen
 • Werken in een zelfsturend, enthousiast en ondernemend team;
 • Deelname aan inspirerende cursussen en trainingen.

 

Ben jij de enthousiaste collega die wij zoeken, dan zien wij graag jouw reactie tegemoet!

Wij zien jouw mail met CV en een korte motivatie met daarin jouw beschikbaarheid dan graag verschijnen. (personeelszaken@babino.nl)

Hopelijk kunnen we dan snel kennismaken.

HET IS AAN JOU…

Ben je op zoek naar een leuke baan in de kinderopvang en staat jouw droombaan hier niet tussen?
Stuur ons een mailtje (personeelszaken@babino.nl) waarin je laat weten wat jouw wensen zijn, we nemen dan contact met je op om te kijken of er mogelijkheden zijn.

Stage

Babino is voortdurend op zoek naar opkomende talenten, hiervoor hebben wij diverse stageplekken beschikbaar.

Op elke locatie van Babino kunnen wij voldoende begeleiding bieden om een leuke en leerzame stageplaats te creëren voor stagiaires.

We kunnen plaatsen voor de volgende stages aanbieden:

Stage kinderopvang Beroeps opleidende leerweg (BOL)

Stage Sport en bewegen

Stage Administratie

Snuffelstage kinderopvang

Heb je interesse in een stageplek?

Als je op zoek bent naar een leuke en leerzame stageplek, neem dan contact met ons op

via telefoon nummer 075-2020389 of via de mail:  Personeelszaken@babino.nl

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies