Peuteracademie

Alle ouders willen voor hun kinderen hetzelfde: een gezond en gelukkig leven en een eerlijke kans in deze maatschappij. Een succesvolle toekomst begint met goed onderwijs en met een goede taalbeheersing. In Nederland kan elk kind vanaf 2 jaar naar de Peuteropvang en vanaf 4 jaar naar school. Wij vinden dat de ontwikkeling van kinderen niet vroeg genoeg kan beginnen.

Daarom zijn we op basisschool de Gouw gestart met de Peuteracademie. Hier willen wij samen met de school een goede basis leggen voor uw kind zodat ze zorgeloos kunnen starten op de basisschool. En… wij gaan ook net een stapje verder door de kinderen de juiste uitdaging en ondersteuning te geven.

Voor wie?

De Peuteracademie is voor kinderen vanaf 3 ½ jaar die op de Peuteropvang van Babino zitten en staan ingeschreven op OBS De Gouw.

Meer speel- en leertijd

De Peuteracademie is een soort voorschool, hier doen kinderen mee aan een intensief speel- leerprogramma afgestemd op hun leeftijd en individuele behoeften. Wij willen kinderen uitdagen en spelenderwijs stimuleren. Taalontwikkeling en de ontwikkeling van sociale vaardigheden nemen een belangrijke plaats in.

Organisatie

De kinderen krijgen in de ochtend begeleiding van hun vaste pedagogisch medewerker. Van 11.30 uur – 14.00 uur krijgen ze begeleiding van een HBO opgeleide leerkracht/leidster. Een aantal jongste kleuters voegen zich bij de groep, zodat de kinderen alvast aan elkaar kunnen wennen. De groepen in de peuteracademie bestaan uit max 15 peuters. Het extra aanbod van de Peuteracademie wordt betaald door basisschool De Gouw en er zijn dus voor geen extra kosten aan verbonden.

Ouderbetrokkenheid

Om de kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te ondersteunen, moeten ouders, de opvang en school goed samenwerken. Wij noemen dat educatief partnerschap.

Wij verwachten van u als ouder:

  • Dat u af en toe komt helpen in de groep
  • Thuis ondersteunende spel activiteiten met uw kind doet
  • Aanwezig bent op de gesprekken met de leidster over de ontwikkeling van uw kind.

Naar de basisschool:

De kinderen die deelnemen aan de Peuteracademie gaan als ze 4 jaar worden naar basisschool De Gouw. De peuters zitten in hetzelfde schoolgebouw en ze spelen regelmatig met de ‘grote kinderen’. Ze zijn dus al gewend aan de locatie en de overgang van de peuteracademie naar de basisschool is niet moeilijk. De kinderen zijn al gewend aan de langere schooltijden en de spel- en leermethode die we gebruiken, sluit nauw aan bij de leerstof op de basisschool Regelmatig organiseren we activiteiten voor de oudere peuters, samen met groep 1 van de basisschool. Op die manier leren de peuters de nieuwe juf of meester vanzelf kennen en wennen ze snel aan hun nieuwe omgeving en oudere klasgenootjes. Wanneer uw kind 4 wordt, praten we uitgebreid over uw kind met de nieuwe juf of meester.

Meer informatie?

U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek en/of een kijkje in de groep. De leerkracht/leidster van de groep Lizette Zonneveld vertelt u er graag meer over.

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies