Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Op verschillende locaties bieden wij VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Ieder kind leert en groeit in zijn of haar eigen tempo. Voor- en Vroegschoolse Educatie richt zich op peuters met een mogelijk risico op een taal- of ontwikkelingsachterstand. Door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. Daarom komen deze kinderen meer dagdelen per week in de VVE-groep. Kinderen leren spelenderwijs over herkenbare thema’s. Er is daarbij extra veel aandacht voor taal en woordenschat. VVE helpt kinderen een goede start te maken op de basisschool.

De gemeente subsidieert de peuterplaats voor VVE-doelgroepkinderen voor 2 dagdelen per week. Uw kind komt dan 4 dagdelen per week en u betaalt voor slechts 2 dagdelen per week.  U krijgt dus 2 dagdelen gratis. Het VVE-traject is voor kinderen vanaf 2,5 jaar.


Wanneer kan uw kind in aanmerking komen voor VVE:
 • Uw kind wordt anderstalig of tweetalig opgevoed en beheerst de Nederlandse taal niet of nauwelijks
 • Indien alleenstaande ouder of beide ouders laagopgeleid zijn. Dit houdt in alleen basisonderwijs, LBO, Mavo 2, VMBO basis/kader of 2 jaar VMBO T.
Hoe komt u aan een doorverwijzing voor VVE: 
 • Wanneer uw kind in aanmerking komt voor VVE, ontvangt u van het consultatiebureau/Centrum Jong een doorverwijzingsformulier. Dit formulier dient u naar ons toe te sturen.


Regels voor het volgen van het VVE-traject:
 • U kind komt 12 uur per week naar de Peuteropvang. Wanneer uw kind structureel minder dan 12 uur per week gebruik maakt van de Peuteropvang, mag hij of zij geen gebruik meer maken van het traject. Uw kind mag dan nog maar 2 dagdelen per week komen.
 • U bent als ouder aanwezig tijdens de 10-minutengesprekken.
 • U bent als ouder aanwezig tijdens de thema-bijeenkomsten die 4 keer per jaar worden aangeboden. Deze thema-bijeenkomsten worden georganiseerd door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) afdeling ‘Opvoeding & Ontwikkeling’.
 • U gaat ermee akkoord dat er overdracht plaatsvindt middels een overdrachtsformulier van Babino naar de basisschool.
 • U gaat ermee akkoord dat Babino regelmatig contact heeft met de jeudgverpleegkundige/Peuter IB’er van Centrum Jong.
 • U spreekt zoveel mogelijk de Nederlandse taal met uw kind wanneer uw kind op de peuteropvang aanwezig is.VVE-Methode ‘Piramide’

Wij werken op verschillende locaties met de educatieve methode ‘Piramide’. Deze methode is geschikt voor kinderen tussen 0 en 7 jaar en wordt gebruikt vanaf het peuterspelen tot en met groep 2 van de basisschool. Piramide biedt uw kind een veilige speel- en leeromgeving. Door een slimme combinatie van vrij spel en gezamenlijke activiteiten helpt Piramide om kinderen de wereld om hen heen te leren kennen.

Het ´zelfstandig leren´ wordt door Piramide aangemoedigd en ondersteund. De leidster zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken. Het vrij spelen staat bij Piramide centraal. Het kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat. Misschien wil het graag met andere kinderen in de bouwhoek spelen, of liever in de huishoek. Waar nodig helpt de leidster een handje om uit al dat leuks een keuze te maken en het spel te begeleiden en verrijken. Ook als het spel dreigt vast te lopen, springt de leidster bij, bijvoorbeeld door een tijdje mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen.

Piramide is opgebouwd rond projecten met thema´s als Mensen, Eten en drinken, Wonen, Verkeer, Lente en Kunst. Deze projectthema´s komen elk jaar in een vaste volgorde terug, maar telkens op een hoger niveau. De kinderen zijn enkele weken bezig met een project.

Voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben om met de groep mee te kunnen komen, biedt Piramide een speciaal ´tutoring´ programma. Dat betekent dat die kinderen – naast de groepsactiviteiten – extra aandacht en oefening krijgen. Ook kinderen die heel gemakkelijk informatie oppikken en graag experimenteren, worden met Piramide extra ondersteund.

Wij bieden op onderstaande locaties het VVE-traject aan, waarbij we werken met de VVE- methode Piramide’:
 • Peuteropvang De Dijk-Oost
 • Peuteropvang De Dijk-West
 • Peuteropvang De Gouw
 • Peuteropvang Herman Gorter
 • Peuteropvang De Spil
 • Peuteropvang Voorzaan VissershopVVE-Methode ‘Peuterplein’

Op een aantal locaties werken wij met de methode Peuterplein. Peuterplein is een compleet pakket voor het peuterspelen en heeft een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool. Op de basisschool zal vervolgens gewerkt worden met de aansluitende methode ‘Peuterplein’. Een observatie- en overdrachtsformulier helpt bij de overgang naar het kleuteronderwijs. De handpop Raai de Kraai verhuist met de kinderen mee. Als de peuters naar groep 1 van de basisschool gaan, fladdert Raai vrolijk met ze mee van Peuterplein naar Kleuterplein.

Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. Peuterplein biedt een rijk en gevarieerd aanbod. Peuterplein helpt u om de allerkleinsten optimaal te stimuleren in hun ontwikkeling op het gebied van taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.

Peuterplein is opgebouwd uit 8 aansprekende thema’s. Een thema biedt voldoende stof voor 3 tot
4 weken. De 8 thema’s zijn: Lente, Water, Herfst, Je lichaam, Zomer, Huisdieren, Winter en Familie.

Bij elke activiteit in Peuterplein is steeds één ontwikkelingsgebied het belangrijkst: bijvoorbeeld
rekenen of beweging. Deze aanpak geeft de mogelijkheid om extra aandacht aan een ontwikkelingsgebied te besteden. U kiest gewoon de activiteit die daarbij hoort. De activiteiten van Peuterplein vinden altijd plaats in de hele groep (max. 16 kinderen) of in een kleine groep (4-5 kinderen).

Wij bieden op onderstaande locaties het VVE-traject aan, waarbij we werken met de VVE methode ‘Peuterplein’:
 • Peuteropvang De Heidebijtjes
 • Peuteropvang De Ippel Stippel
 • Peuteropvang De Jagersplas
 • Peuteropvang De Zoeker