PlaatsingsprocedureInschrijven

Het inschrijfformulier kunt u via de website invullen en versturen. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,-. Dit bedrag dient u over te maken op rekening 1414.36.344. Als omschrijving dient u de naam en achternaam van het kind in te vullen en de vestiging van uw keuze.

Indien uw kind nog niet geboren is kunt u het bij ons inschrijven vanaf 12 weken zwangerschap. In dit geval geeft u bij de omschrijving alleen de achternaam en de vestiging van uw keuze aan.

Na het versturen van het inschrijfformulier via de website ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Twee maanden voor plaatsing krijgt u uw contract thuisgestuurd. Deze dient u binnen 7 dagen ondertekend terug te sturen naar onderstaand postadres:

Babino B.V.
Akere 20
1566 AZ Assendelft

 

Intakegesprek

Voorafgaand aan de plaatsing neemt de desbetreffende locatie contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de dagelijkse gang van zaken en worden er afspraken met ouders gemaakt over eten, dagritme, halen en brengen. De pedagogisch medewerker maakt tijdens dit gesprek gebruik van een intakeformulier.Wennen

Kinderdagverblijf

Hoe de wenperiode verloopt hangt af van het kind. Kinderen wennen maximaal twee keer een ochtend of middag. Het doel van de wenperiode is om het kind te laten wennen aan de nieuwe omgeving en vertrouwt te laten raken met de pedagogisch mederwerksters. Tijdens het intakegesprek worden de wendagen gepland.

Buitenschoolse opvang

Uit ervaring blijkt dat kinderen in de BSO genoeg hebben aan één middag wennen. Mocht blijken dat dit toch niet voldoende is , dan kan ik overleg met de pedagogisch medewerk(st)er nog een wenmiddag gepland worden. In veel gevallen vindt het wennen plaats op de dag van het intakegesprek.