Filter op

De Gouw

Peuteropvang

Bij peuteropvang de Gouw vormen wij samen met OBS de Gouw een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij de Gouw bieden wij peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan.

Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf/peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes goed worden voorbereid op het basisonderwijs.

Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Peuteropvang

Deze mooie locatie beschikt over twee mooie groepsruimtes in OBS de Gouw. Op de Blauwe groep bieden wij 5 ochtenden en 5 middagen peuteropvang aan. Bij de gele groep zijn wij 5 ochtenddagdelen geopend. Babino biedt hier naast peuteropvang ook buitenschoolse opvang aan. Gedurende de reguliere schoolweken komen de peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar twee dagdelen per week naar de peuteropvang. Samen met vriendjes en vriendinnetjes komen de kinderen genieten van de opvang en de activiteiten die Babino te bieden heeft. Ze leren samen spelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod. We maken gebruik van een eigen speelplaats aansluitend aan de groepsruimte.

Piramide Digitaal

Om de doorgaande leerlijn naar de basisschool te bevorderen werkt Babino met de methode ‘Piramide Digitaal’. Peuteropvang De Gouw biedt specifieke VVE-plaatsen voor doelgroepkinderen aan. Piramide stimuleert jonge kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutorring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind bij de opvang heeft gedaan.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Op deze locatie bieden wij VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aan. Ieder kind leert en groeit in zijn of haar eigen tempo. Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig en komen hierdoor in aanmerking voor een VVE-plaatsing. Kinderen leren spelenderwijs over herkenbare thema’s. Er is daarbij extra veel aandacht voor taal en woordenschat. VVE helpt kinderen een goede start te maken op de basisschool. De gemeente subsidieert de peuterplaats voor VVE doelgroepkinderen voor 2 dagdelen per week. Uw kind komt dan 4 dagdelen per week en u betaalt voor slechts 2 dagdelen per week.

Om in aanmerking te komen voor een VVE-plaatsing is er een doorverwijzing van het consultatiebureau/Centrum Jong nodig. U kunt hier informeren of uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaatsing. Het VVE-traject is voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Bij onze VVE-locatie worden vier keer per jaar thema bijeenkomsten georganiseerd over een onderwerp dat betrekking heeft op de opvoeding en ontwikkeling. Hier wordt vaak samengewerkt met bijvoorbeeld de bibliotheek, opvoedbureaus en deskundigen. Deze bijeenkomsten zijn verplicht voor de ouder(s)/verzorger(s) met een VVE-subsidie.

Peuteracademie

Als uw kind ingeschreven staat bij OBS de Gouw dan kan uw kind vanaf ongeveer 3,5 jaar naar de Peuteracademie. Uw kind blijft dan bij Babino en gaat daarnaast alvast oefenen op school.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

PO De Gouw
Noorderven 6
1504 AL Zaandam

Telefoon: 06 46 84 84 43
LRK nr.: 150684745

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
Geopend van: 08.00-12.00 uur
12.30-16.30 uur

IKC School

OBS De Gouw

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies