Filter op

De Heidebijtjes

Peuteropvang

Samen met OBS Ayundo en ICBS de Octant heeft Babino een samenwerkingsverband. Bij OBS Ayundo bieden wij peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan. Samen met de leerkrachten stemmen we onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van de peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes worden voorbereid op het basisonderwijs. Zo zullen de oudste peuters af en toe een kijkje gaan nemen bij de kleutergroepen. Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Peuteropvang

Deze kleurrijke locatie heeft een mooie groepsruimte in OBS Ayundo. Babino biedt hier naast peuteropvang ook buitenschoolse opvang aan. Gedurende de reguliere schoolweken komen de peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar twee ochtenden per week naar de peuteropvang. Samen met vriendjes en vriendinnetjes komen de kinderen genieten van de opvang en de activiteiten die Babino te bieden heeft. Ze leren samenspelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod. Wij hebben de beschikking over een eigen buitenruimte aansluitend aan de groepsruimte.

Piramide Digitaal

Om de doorgaande leerlijn naar de basisschool te bevorderen werkt Babino met de methode ‘Piramide Digitaal’. Peuteropvang De Heidebijtjes biedt specifieke VVE-plaatsen voor doelgroepkinderen aan. Piramide stimuleert jonge kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutorring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind bij de opvang heeft gedaan.

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Op deze locatie bieden wij VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) aan. Ieder kind leert en groeit in zijn of haar eigen tempo. Sommige kinderen hebben meer ondersteuning nodig en komen hierdoor in aanmerking voor een VVE-plaatsing. Kinderen leren spelenderwijs over herkenbare thema’s. Er is daarbij extra veel aandacht voor taal en woordenschat. VVE helpt kinderen een goede start te maken op de basisschool. De gemeente subsidieert de peuterplaats voor VVE doelgroepkinderen voor 2 dagdelen per week. Uw kind komt dan 4 dagdelen per week en u betaalt voor slechts 2 dagdelen per week.

Om in aanmerking te komen voor een VVE-plaatsing is doorverwijzing van het consultatiebureau/Centrum Jong. U kunt hier informeren of uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaatsing. Het VVE-traject is voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Bij onze VVE-locatie worden vier keer per jaar thema bijeenkomsten georganiseerd over een onderwerp dat betrekking heeft op de opvoeding en ontwikkeling. Hier wordt vaak samengewerkt met bijvoorbeeld de bibliotheek, opvoedbureaus en deskundigen. Deze bijeenkomsten zijn verplicht voor de ouder(s)/verzorger(s) met een VVE-subsidie.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

PO De Heidebijtjes
Blauwe Ring 91
1566 MX Assendelft
(Eigen ingang, bereikbaar via de Rode Ring 152)

Telefoon: 06 30 61 17 34
LRK nr.: 163122623

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

Geopend van 08.30-12.30 uur 

IKC Scholen

OBS Ayundo

ICBS Octant

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies