Filter op

De Zoeker Hoofdgebouw

Peuteropvang

Samen met OBS De Zoeker vormen wij samen een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij deze locatie bieden wij peuteropvang (2-4 jaar) aan en buitenschoolse opvang (4-13 jaar) aan.

Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf/peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes goed worden voorbereid op het basisonderwijs.

Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Peuteropvang

Deze mooie locatie beschikt over een eigen groepsruimte die gelegen in OBS De Zoeker. De peuteropvang maakt gebruik van het buitenterrein van de Zoeker. Gedurende de reguliere schoolweken komen de peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar twee ochtenden in de week naar de peuteropvang. Samen met vriendjes en vriendinnetjes komen de kinderen genieten van de opvang en de activiteiten die Babino te bieden heeft. Ze leren samen spelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod. We maken gebruik van een eigen speelplaats aansluitend aan de groepsruimtes.

Peuterplein

Om de doorgaande leerlijn naar de basisschool te bevorderen werkt Babino met de methode ‘Peuterplein’. Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen door middel van leuke materialen en gevarieerde activiteiten. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. Het programma biedt een rijk en gevarieerd aanbod om de peuters optimaal te stimuleren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

PO De Zoeker hoofdgebouw
Fortuinweg 12
1544VX Zaandijk
LRK nr.: 196749396

Telefoon
Hoofdgebouw06 46 84 84 39

Openingstijden

Dinsdag en vrijdag

Ochtend: 08.30-12.30 uur

Scholen

OBS De Zoeker

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies