Filter op

Hannie Schaft

Peuteropvang

Samen met OBS Hannie Schaft en OBS In ‘t Veld vormen wij samen een integraal kindcentrum (IKC). Een integraal kindcentrum is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één team en één plan. Binnen het IKC worden peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Bij deze locatie bieden wij bij zowel OBS Hannie Schaft als bij OBS In ’t veld peuteropvang (2-4 jaar) aan. Daarnaast worden de kinderen na schooltijd opgevangen bij de buitenschoolse opvang (4-13 jaar) die gevestigd is in OBS Hannie Schaft.

Samen met de leerkrachten stemmen wij onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van de peuteropvang naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Waardoor kinderen al tijdig in kleine stapjes worden voorbereid op het basisonderwijs. Zo zullen de oudste peuters af en toe een kijkje gaan nemen bij de kleutergroepen.

Babino hecht veel waarde aan de sociale ontwikkeling van kinderen, waarbij kinderen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen en leren om op deze manier samen te werken.

Peuteropvang

Deze mooie locatie beschikt over een mooie groepsruimte die gelegen is naast de kleuterklassen van OBS Hannie Schaft. Hierdoor sluiten wij goed aan op het kleuteronderwijs.

Gedurende de reguliere schoolweken komen de peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar twee ochtenden in de week naar de peuteropvang. Samen met vriendjes en vriendinnetjes komen de kinderen genieten van de opvang en de activiteiten die Babino te bieden heeft. Ze leren samenspelen, samen delen, ontwikkelen de motoriek en krijgen een gericht taalaanbod. We maken gezamenlijk met de school gebruik van de speelplaats aansluitend aan de groepsruimte.

Peuterplein

Om de doorgaande leerlijn naar de basisschool te bevorderen werkt Babino met de methode ‘Peuterplein’.  Peuteropvang De Hannie Schaft biedt géén specifieke VVE-plaatsen voor doelgroepkinderen aan. Peuterplein stimuleert de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge kinderen door middel van leuke materialen en gevarieerde activiteiten. Samen ontdekken ze spelenderwijs de wereld om hen heen. Het programma biedt een rijk en gevarieerd aanbod om de peuters optimaal te stimuleren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling, taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek.

PEDAGOGISCHE UITWERKING
INSPECTIERAPPORT
Tarieven

Adresgegevens

PO Hannie Schaft
Boerenpad 22
1506 HK Zaandam

Telefoon: 06 46 91 68 86
LRK nr.: 829907026

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
geopend van 08.30-12.30 uur

IKC School

OBS Hannie Schaft

Babino B.V.
Peuteropvang Zaanstad B.V.

Kerkstraat 2
1551 BN Westzaan
Telefoon: 075-2020389
E-mail: info@babino.nl

© copyright Babino B.V. 2018   |   All Rights Reserved   |   Algemene voorwaarden  |  General terms and conditions   |  Privacy verklaring & Cookies